شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۴۶ ۱۳
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
شکل گیری ناحیه نوآوری در مشهد

برای اولین بار در شرق کشور؛

شکل گیری ناحیه نوآوری در مشهد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ایدا مهربان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در این باره اظهار می کند: زمین چند ضلعی کارخانه کوکا و کوچه های اطراف ان به نوعی تصور گسترش علم از انشعاب های اطراف این کارخانه را ایجاد می کند و پس از احداث این کارخانه و شکل گیری ارتباط آن با مرکز علمی دانشگاه فردوسی شاهد محدوده ایی خواهیم بود که پژوهشگران می توانند به راحتی در ان فعالیت کنند.

مهربان در خصوص محدوده ناحیه نواوری ( زون) ادامه می دهد: این پروژه در دو فاز به نتیجه خواهد رسید،

فاز اول آن پیرامون کارخانه نوآوری و حدفاصل دانشگاه از بلوار صارمی تا ضلع شمالی بلوار پیروزی است که بعد از تهیه آئین نامه مربوط وارد مرحله ی اجرایی خواهد شد،

فاز دوم آن نیز ضلع جنوبی بلوار پیروزی تا بلوار فکوری و امتداد بلوار سرافرازان تا بولوار دلاوران خواهد بود که اجرایی شدن آن منوط به ایجاد دسترسی دانشگاه فردوسی از بلوار پیروزی و هم پیوندی این دانشگاه با این بولوار است.

گفتنی است از شروط استقرار این واحدهای فناوری و ایجاد زیر ساخت های لازم عدم ایجاد مزاحمت برای ساکنان منطقه و رضایت آنهاست همچنین در اجرای این طرح کاربری ساختمان ها صرفا به صورت موقت تغییر خواهد کرد و در نهایت این ناحیه می تواند به کانون مهمی برای فعالیت استارت اپ ها، شتاب دهنده ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و سایر عناصر اکوسیستم استارتاپی و نوآوری تبدیل شده و نقش مهمی برای شبکه سازی میان بازیگران مختلف این عرصه و ایجاد مدل های منتاسب تری از محصولات و خدمات ارائه و نقش مهمی در توسعه اقتصادی شهر مشهد ایفا کند.