شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲ ۱۴
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری مشهد

رئیس گروه شهر خلاق شهرداری مشهد خبرداد؛

برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری مشهد

رئیس گروه شهرخلاق شهرداری مشهد از برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، محمد صفریان ضمن تبریک اول ابان، روز آمار و برنامه ریزی اظهار کرد: این جشنواره با تعداد 699 پیشنهاد، در چهار محور بهداشت و سلامت کارکنان، مقابله با حوادث غیر قابل پیش بینی، گردشگری، سفر و اوقات فراغت، خانواده و نیازهای رفاهی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.
وی در خصوص تعداد پیشنهادهای دریافت شده از کارکنان شهرداری مشهد در محورهای رفاهی اعلام شده افزود: 172 پیشنهاد در محور بهداشت و سلامت، 338 پیشنهاد در محور خانواده و نیازهای رفاهی اجتماعی و فرهنگی، 156 پیشنهاد گردشگری سفر و اوقات فراغت، 31 پیشنهاد مقابله با حوادث غیر قابل پیش بینی، 84 مورد پیشنهادهای گروهی و 613 مورد پیشنهادهای فردی دریافت شده است.
رئیس گروه شهرخلاق شهرداری مشهد در خصوص نحوه داوری این جشنواره بیان کرد: پس از انجام مکاتبات با اداره کل پشتیبانی و معرفی داور از آن حوزه، پیشنهادها جهت داوری به حوزه مربوطه بدون اسامی افراد ارسال شده است.
شایان ذکر است که مراسم تقدیر با حضور نمایندگان ادارات کل پشتیبانی و آمار پژوهش و مطالعات راهبردی و حضور برگزیدگان انجام شد.