دوشنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۲۹ ۱۴۰
طبقه بندی: طرح ها و پروژه ها
چچ
2LfYqNmC2Ycg2KjZhtiv2Yog2KzYr9mK2K8g2YHYsdii2YrZhtivINmH2Kcg2KjYsdin2LPYp9izINin2YTar9mIIFBDRg==

طبقه بندی جدید فرآیند ها براساس الگو PCF

طبقه بندی جدید فرآیند ها براساس الگو PCF

زمان آغاز طرح: مرداد 1398

زمان پایان طرح: شهریور 1399

اهداف طرح:

  • شناخت دقیق فرآیندهای وضع موجود
  • شفاف‌سازی فرآیندها و تفکیک نقش‌ها
  • شناسایی ارتباط بین فرآیندها
  • دستیابی به مرجع فرآیندی جامع
  • فراهم­سازی بستر طراحی سامانه­های یکپارچه
  • تقویت زیرساخت‌های نظارت و سلامت اداری
  • حاکمیت رویکرد سیستمی و کاهش اجرای سلیقه‌ای

به منظور شفافیت در فرآیندها، زمینه‌سازی ارتقاء سلامت اداری، انطباق‌پذیری فرآیندها با قوانین و مقرّرات، شهروند محوری فرآیندها و تأکید بر حفظ حقوق مردم، تفویض اختیارات اجرایی به مجموعه‌های صف و تمرکز زدایی، تسهیل امور و کاهش زمان انجام فرآیندها، ایجاد ارتباطات و تعاملات فرآیندی حداکثری، طبقه‌بندی دقیق سطوح فرآیندی با لحاظ چهارچوب انطباق، توجه بر الکترونیکی‌سازی در بهبود فرآیندها، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی فرآیندها، حذف موازی‌کاری‌ها و از هم گسیختگی‌ها، یکپارچه‌سازی فرآیندهای مدیریتی و پشتیبان، تقویت نقش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت عالیه مجموعه‌های ستادی؛ برای اولین بار در ایران طرح «طبقه بندی فرآیند ها براساس الگو PCF» آغاز شد. در این طرح فرآیندهای شناسایی شده وضع موجود با بهره گیری از الگوی جهانی PCF، از مرکز APQC که حدودا 1000 شهرداری جهان را مورد بررسی قرار داده، طبقه بندی گردید. بدیهی است، طبقه بندی صورت گرفته مطابق با الزامات بومی شهرداری مشهد و الزامات قانونی سایر نهادهای بالادستی صورت پذیرفته است؛ که با عنایت به جلسات مستمر با سایر کلان شهرها و ارائه کلیات طرح، به الگویی بهینه و کارآمد برای سایر کلان شهر های کشور مبدل گردیده است.

رویکرد این طرح مبنی بر تجمیع و یکپارچگی نظامات مدیریتی و پشتیبانی و همچنین شناسایی و حذف موازی کاری ها، تعارض ها و چندباره کاری ها می باشد و در نهایت منجر به طراحی و تدوین 13 کلان فرآیند 46 گروه فرآیندی و 155 فرآیند، 719 فعالیت و 4477 گام گردید.

آدرس کوتاه شده: