چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۱ ۰۸:۴۹ ۲۸۸۳
طبقه بندی: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
چچ
2YXYudix2YHZiiDZhdi52KfZiNmG2Ko=

معرفی معاونت

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، ابتدا به عنوان دفتر برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مشهد فعالیت خودرا آغاز نمود و پس از موافقت شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1383 به عنوان معاونت برنامه ریزی و توسعه فعالیت خود را به عنوان یکی از معاونین رسما فعالیت نمود .
در اوایل سال 1386 ساختار سازمانی این معاونت با 49 پست مصوب گردید و در آخرین تغییرات ساختار سازمانی که در مهرماه 1397 صورت گرفت عنوان معاونت به " معاونت برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی " تغییر و تعداد پست های آن نیز به182 پست شامل 27پست سرپرستی و155 پست غیرسرپرستی افزایش یافت

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

- ارتقاء کیفیت آمارهای تولیدی و نظارت بر آنها جهت تولید آمار با پوشش موضوعی گسترده و افزایش اعتماد و رضایت کاربران
- تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماری جهت ارائه گزارشات داده کاوی و تحلیل های متناسب با نیازهای شهری و سازمانی
- مطالعه، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر کلیه فعالیت های ICT شهرداری و سازمان های وابسته جهت تحقق شهر و شهرداری هوشمند
- شناسایی پژوهش های کاربردی و راهبری فرآیند پژوهش از مسئله تا کاربست نتایج در شهرداری
- دستیابی به اهداف و راهبردهای توسعه ای به وسیله آینده پژوهشی، طراحی راهبردهای توسعه شهر و شهرداری و راهبری و تلفیق مطالعات شهری و سازمانی شهرداری
- کسب تجارب علمی و تخصصی بین المللی در زمینه مدیریت شهری و انتقال آن به سایر حوزه های تخصصی از طریق تعامل با سازمان های بین المللی علمی و تخصصی
- تدوین برنامه راهبردی، عملیاتی (میان مدت) و سالانه شهرداری
- ارزیابی برنامه ها از طریق تدوین، تحلیل و نظارت بر سنجش مستمر شاخص های راهبردی و عملیاتی شهرداری
- تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح بودجه، تفریغ بودجه و ابلاغ آن در راستای برنامه ها
- نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات با توجه به برنامه و بودجه
- ارزیابی پروژه ها با استقرار نظام ریز متره و برآورد، مدیریت تامین کنندگان از طریق انتخاب و ارزیابی پیمانکاران و اعلام عمومی و عادلانه مناقصات، استقرار سامانه کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد و نظارت مستمر بر اجرای عملیات سالانه
- تهیه چارت های تشکیلاتی، وظایف و مسئولیت ها، شرایط احراز پست های سازمانی و رسیدگی بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و اجرای سازمان تفصیلی نیروی انسانی شهرداری
- برنامه ریزی و پیش بینی دوره های آموزشی مورد نیاز با بررسی و تحلیل سطح سواد کارکنان با نوع مشاغل آنها، اجرای دوره ها و ارائه خدمات آموزشی مختلف برای پرسنل و ارزشیابی و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
- استقرار و استمرار نظام آراستگی محیط کار، یکپارچه سازی فرآیندها براساس استانداردهای جهانی و -استقرار و استمرار دبیرخانه نظام پیشنهادات
- هدایت و نظارت بر فعالیت های شهرداری و سازمان های تابعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم آوردن زیرساخت و امکانات لازم فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سهولت امور و افزایش کارآمدی

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1506425539653
Qt: 0.89507007598877