سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۱ ۱۶:۰۱ ۱۴۳۷
طبقه بندی: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
چچ
2KjZiti0INin2LIgMjQwMCDZgtix2KfYsdiv2KfYryDYr9ixINiz2KfZhdin2YbZhyDZg9mG2KrYsdmEINm+2LHZiNqY2Ycg2KjZhyDYq9io2Kog2LHYs9mK2K/ZhyDYp9iz2Ko=

رئیس گروه نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد

بیش از 2400 قرارداد در سامانه کنترل پروژه به ثبت رسیده است

رئیس گروه نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در نشست هم اندیشی با معاون برنامه ریزی و مدیر تلفیق برنامه و بودجه شهرداری مشهد اظهار داشت: بیش از 2400 قرارداد در سامانه کنترل پروژه به ثبت رسیده است

رئیس گروه نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در نشست هم اندیشی با معاون برنامه ریزی و مدیر تلفیق برنامه و بودجه شهرداری مشهد اظهار داشت:برای اولین بار و با تلاش همکاران بیش از 2400 قرارداد در سامانه کنترل پروژه به ثبت رسیده است که در شهرداری مشهد تا کنون چنین بانکی از قراردادها به ثبت نرسیده بود.

علیرضا حسامی افزود: در حال حاضر فرهنگ کنترل پروژه در بین معاونت ها و سازمان های شهرداری مشهد نهادینه شده است به نوعی که هر بخش اطلاعات کنترل پروژه را ثبت می کند، دور نمای خوبی در نگاه مان داریم.

وی ادامه داد:با توجه به نیاز شهرداری مشهد در سال های آینده به پیمانکاران و مشاورین حرفه ای و انتقال علم روز به مشهد، قصد داریم فضای کار بیشتری در اختیار مشاورین بومی قرار دهیم و از این توانمندی های این مشاورین را افزایش بدهیم.

حسامی افزود: در آینده نزدیک بحث توسعه سامانه کنترل پروژه را در دست اقدام داریم.

در این جلسه همچنین مهدی برادران، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد با اشاره به لزوم تشکیل سامانه هوشمند تامین کنندگان اظهار داشت: با توجه به حجم بالای فعالیت های سپرده شده به پیمانکاران نیاز داریم، سامانه ای تشکیل شود و اطلاعات و سطح کیفیت کار مشاوران و پیمانکاران را رصد کند و همچنین حجم کار سپرده شده به هر پیمانکار مشخص باشد.

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7721427281698
Qt: 1.8147315979004