یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ۱۳:۴۳ ۱۳۳۸
طبقه بندی: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
چچ
2YPYqtin2Kgg2LTZh9ix2YfYp9mKINmC2KfYqNmEINiz2YPZiNmG2KrYjCDZgdmI2KfZitivINio2LHZhtin2YXZhyDYsdmK2LLZiiDZhdit2YrYtyDYstmK2LPYqiDYtNmH2LHZiiDahtin2b4g2LTYrw==

به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ترجمه و منتشر گردید

شهرهای قابل سکونت، فواید برنامه ریزی محیط زیست شهری

کتاب شهرهای قابل سکونت، فواید برنامه ریزی محیط زیست شهری به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ترجمه و منتشر گردید.

 
کتاب شهرهای قابل سکونت، فواید برنامه ریزی محیط زیست شهری به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ترجمه و منتشر گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد، کتاب "شهرهای قابل سکونت، فواید برنامه ریزی محیط زیست شهری" ترجمه کتاب "Liveable Cities: The Benefits of Urban Environment Planning" است که از سوی ائتلاف شهرها منتشر شده و به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد (مدیریت توسعه و پژوهش) توسط غلامرضا عباس زاده و سید علی حسین پور طی بازه زمانی 6 ماه به فارسی ترجمه گردیده است و از سوی انتشارات طحان (ناشر تخصصی معماری و شهرسازی) در تیراژ 1500 نسخه منتشر و به بازار عرضه گردیده است.
این کتاب، هفته گذشته و در پنجمین جشنواره ملی و اولین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری که از طرف مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار گردید جایزه برترین اثر محور کتاب را کسب نمود.
غلامرضا عباس زاده، نویسنده این کتاب گفت: . امروز، تقریباً در سطح جهانی و در تمام سطوح دولت این دیدگاه وجود دارد که در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در برنامه ریزی شهری و مدیریت امری ضروری است. چنین دیدگاهی در همه جنبه های زندگی شهری و مسائل حاشیه ای همچون بهداشت، فقر، امنیت و توسعه اقتصادی، تأثیرات چشمگیری دارد.
وی افزود:کتاب به چهار بخش اصلی و دو پیوست تقسیم شده است؛ بخش یک که زمینه اصلی را تشکیل می دهد، در این مورد بحث می کند که محیط زیست شهری با مدیریت درست، کلید توسعه پایدار و کاهش فقر است.
وی ادامه داد: بخش دوم چهارچوب های اصلی برنامه ریزی محیط زیست شهری را به تصویر می کشد؛ این بخش سطوح اولیه، موانع موجود بر سر راه ادغام شدن را تعریف می کند و شرح مختصری از ابزارها را برای ادغام زیست محیطی ارائه می دهد؛ سپس برخی از سیاست ها، فرآیندها، برنامه ریزی و ابزارهای مدیریتی را که می تواند در فرآیند ادغام محیط زیست با برنامه ریزی شهری به کار گرفته شود، به صورت مستند ارائه می کند.
این پژوهشگر افزود:بخش سه برخی از روش های استفاده از اینگونه ابزارها از جمله برنامه ریزی توسعه یکپارچه (IDP)، استراتژی های توسعه شهری (CDS)، برنامه ریزی اکوشهر، اکوبودجه و ارزیابی محیط زیست استراتژیک را مورد آزمایش قرار می دهد و بخش چهار از مباحث فوق نتیجه گیری می کند و توصیه هایی را برای برنامه ریزی محیط زیست شهری که رهبران شهر، تصمیم گیرندگان شهری و همکارانشان را هدف قرار داده، عرضه می کند.
شایان ذکر است در این کتاب ضمیمه ای شامل دوازده مطالعه موردی از کشورهای مختلف قرار گرفته که روش های شهری مختلفی بکار برده شده برای برنامه ریزی محیط زیست شهری را مورد مطالعه قرار می دهد و در نهایت پیوست دو، نمونه ابزارهای کلیدی، که در این زمینه کاربرد دارد، را ارائه می نماید.
عباس زاده در پایان اظهار داشت:دلیل انتخاب به عنوان اثر برتر، پرداختن این کتاب به مباحث محیط زیست شهری بوده است که تاکنون در برنامه ریزی های کشور مورد غفلت واقع شده است و اولین کتاب در این زمینه است که نه تنها اهمیت مسائل محیط زیست شهری را یادآور می شود، بلکه چگونگی ادغام محیط زیست را در استراتژی های برنامه ریزی شهری بیان نموده و برخی نمونه های ادغام محیط زیست در استراتژی های شهری را نشان می دهد. همچنین تجربه 12 نمونه موردی از اسکندریه مصر، بانکوک تایلند، بایامو در جمهوری کوبا و ... تا کالگری کانادا و یانگ ژو در چین را بیان نموده است.
وی ادامه می دهد:از آنجا که ارزیابی تجربه های پیشین و برنامه ها و سیاست های پیشنهادی برای مدیریت محیط زیست شهری و بومی سازی نتایج حاصل می تواند در رویکردهای برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران مؤثر افتد، این کتاب می تواند برای کلیه متخصصان امر و مدیران شهری و سایر عوامل دست اندرکار در توسعه شهر، مفید باشد.
آدرس کوتاه شده: