چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۲۲ ۳۴۴۰
طبقه بندی: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
چچ
2LTZiNix2KfZiiDYudin2YTZiiDZhti42KfZhSDYp9mK2K/ZhyDZvtix2K/Yp9iy2Yo=

در نشست شورای عالی نظام ایده پردازی مطرح شد:

نیم درصد از اعتبارات شهرداری مشهد با مشارکت شرکت های دانش بنیان هزینه خواهد شد.

معاون شهردار مشهد با نوید اختصاص نیم درصد از اعتبارات نقد شهرداری مشهد به شرکت های دانش بنیان گفت : نیم درصد از اعتبارات شهرداری مشهد با مشارکت شرکت های دانش بنیان هزینه خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد، دکتر محمد مهدی برادران معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد با اشاره به نقش مکمل نظام های ایده پردازی شهروندان خاطر نشان کرد : نظام ایده پردازی شهروندان باید مکمل نظام برنامه ریزی شهری باشد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد در نشست شورای عالی نظام ایده پردازی گفت : نظام ایده پردازی شهروندان باید مکمل نظام برنامه ریزی شهری باشد زیرا در دنیا نظام های برنامه ریزی شهری بر اساس دغدغه های مردم شکل می گیرد که این دغدغه ها را میتوان در فضایی مانند سامانه ایده شهر لمس کرد.

دکتر محمد مهدی برادران ضمن مغتنم برشمردن فضای فعلی ایده پردازی در مدیریت شهری مشهد افزود: نظام ایده پردازی شهرداری مشهد و سامانه ایده شهر باعث ارتباط غیر مستقیم، اما حداکثری با نظام برنامه ریزی شهری شده است.

رئیس شورای عالی نظام ایده پردازی شهرداری مشهد، با تاکید بر لزوم انسجام هرچه بیشتر و استمرار جلسات نظام ایده پردازی شهرداری مشهد بیان داشت: فعالیت های نظام ایده پردازی به خصوص سامانه ایده شهر باعث ارتباط گسترده با کلانشهرها و جوانان کشوروجهان نیز شده است، که با این وضعیت باید به ایده و ایده پردازی نگاه عمیق تری داشت و با برگزاری جلسات مستمر برنامه ریزی بلند مدت داشت.

وی در ادامه به نظام مند کردن و مردمی شدن سامانه ایده شهر و نقش موثر گروه مشاوران جوان در پویایی این سامانه اشاره کرد و افزود: ما باید ایده پردازان که سرمایه های مدیریت شهری هستند را تقویت نماییم تا سبب ایجاد برآیند های حداکثری شوند و گروه مشاوران جوان در این خصوص تا به حال اقدامات موثری داشته است.

دکتر محمد مهدی برادران گفت: برقراری ارتباط بین نظام پیشنهادات شهرداری و نظام ایده پردازی و سایر نظامات باعث رشد و تعالی، و مساعدت و ارتباط بین همه ی حوزه های شهری با این نظام سبب ایجاد خلاقیت و نوآوری در مدیریت شهری خواهد شد.

معاون شهردار مشهد با نوید اختصاص نیم درصد از اعتبارات نقد شهرداری مشهد به شرکت های دانش بنیان گفت : نیم درصد از اعتبارات شهرداری مشهد با مشارکت شرکت های دانش بنیان هزینه خواهد شد.

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0720593134562
Qt: 0.80276894569397