پنجشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۴۸ ۱۲
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
بازنگری و تدوین شرح وظایف برای شهرداری مشهد پس از گذشت 10 سال

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد؛

بازنگری و تدوین شرح وظایف برای شهرداری مشهد پس از گذشت 10 سال

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد گفت: پیرو ابلاغ ساختار توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، پس از گذشت 10 سال از ساختار قبلی شهرداری مشهد، شرح وظایف طبق ضوابط تشکیلاتی برای ستاد و مناطق بازنگری و تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، هدی پیروی در خصوص کتاب «شرح وظایف پست های شهرداری مشهد (ستاد و مناطق) مصوب سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» اظهار کرد: با توجه به تاثیر عمیق و محوری ساختارهای تشکیلاتی به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم و حیاتی بهره وری و تعالی سازمانی، شهرداری مشهد با بررسی تغییرات بوجود آمده ناشی از پیاده سازی ساختار جدید، متناسب با نیازهای کنونی سازمان های خدمات محور در نظر داشت تا نسبت به تدوین و به روزرسانی شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی، با هدف ارتقا یکپارچگی، انسجام و شفافیت ماموریت ها، وظایف، خدمات، اقدامات، فعالیت ها و گام ها در تمامی سطوح سازمانی اقدام کند.
وی افزود: پیرو ابلاغ ساختار توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، پس از گذشت 10 سال از ساختار قبلی شهرداری مشهد، شرح وظایف طبق قانون شهرداری ها برای ستاد و مناطق بازنگری و تدوین شد. این فرآیند با مشورت حوزه های اجرایی و جلسات کارشناسی متعدد انجام و در نهایت شرح وظایف تا سطح کارشناسی برای 2554 پست تدوین شد.
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد بیان کرد: طبق ساختار مصوب سال 97، شرح وظایف ستاد در سطوح معاونت، دفتر/ اداره کل، اداره/ گروه، امور و کارشناس تنظیم شده است. همچنین در مناطق شرح وظایف در سطوح مدیر منطقه، معاون، رئیس اداره و کارشناس تهیه و تنظیم شده است.
پیروی در خصوص تالیف کتاب «شرح وظایف پست های شهرداری مشهد (ستاد و مناطق) مصوب سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» بیان کرد: اصلاح و به روز رسانی وظایف واحدها با توجه به مستندات موجود و تغییر ساختار و به تبع آن تغییر شرح وظایف برخی حوزه ها، تکمیل فرآیند طراحی تشکیلات تفصیلی شهرداری از طریق تعیین شرح وظایف پست های سازمانی و آگاه کردن مستخدمین از حدود وظایف و مسئولیت های محوله در پست یا شغل مورد تصدی از جمله اهداف تدوین این کتاب است.