پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۲۰:۵۱ ۵۹
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
صدور دستورالعمل های ابلاغی جهت دورکاری کارکنان شهرداری

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد خبرداد؛

صدور دستورالعمل های ابلاغی جهت دورکاری کارکنان شهرداری

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد از صدور دستورالعمل های ابلاغی جهت دورکاری کارکنان شهرداری خبرداد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان با بیان اینکه رعایت بخشنامه های بهداشتی ابلاغی دولت و مقررات ایمنی در محیط کار و پروتکل های اعلام شده الزامی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر شهرستان مشهد در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد، حضور گروه های پرخطر در محل کار در شرایط نارنجی و قرمز ممنوع بوده و صرفا باید به صورت دورکاری فعالیت کنند.
وی افزود: کلیه مجموعه ها موظف اند برنامه ریزی لازم را به منظور میزان و چگونگی حضور کارکنان در محل کار، جهت انجام خدمات ضروری و سایر خدمات بر مبنای وضعیت هشدار تعیین شده در سقف موارد قانونی ابلاغی تعیین کنند به گونه ای که خلل و یا نقصی در ارائه خدمات ضروری شهروندان ایجاد نشود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد بیان کرد: افرادی که مشمول شرایط دورکاری قرار می گیرند باید به صورت روزانه فرم ثبت عملکرد دورکاری را تکمیل و جهت تایید عملکرد به مافوق جهت ثبت حضور غیاب اقدام کنند.
مهربان تاکید کرد: همچنین باید خدمت رسانی به شهروندان و رعایت مفاد بخشنامه های ابلاغی در زمینه دورکاری در تمامی سطوح اداری و عملیاتی(غیر از سطوح سرپرستی) با توجه به وضعیت هشدار مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: کلیه مجموعه های وابسته و تابعه باید برنامه نوبت بندی حضور و دورکاری همکاران برای هر هفته را حداکثر تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه هفته قبل، ضمن رعایت ضوابط فوق و تایید مدیر ذیربط به اداره کل منابع انسانی ارسال کنند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: زمان قانونی و الزامی دورکاری بر اساس ساعات اداری موظف (۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰) است. همچنین حضور فعال پرسنل دورکار و پاسخگویی کامل در زمان مذکور از الزامات خواهد بود و در صورت عدم رعایت شرایط فوق برای شخص خاطی طبق ضوابط، عدم کارکرد و غیبت لحاظ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کنترل و نظارت دقیق فرآیند انجام دورکاری منطبق با رعایت دقیق مفاد انجام خواهد شد، گفت: لغو و یا حداقل نمودن انجام ماموریت ها و به ویژه ماموریت های غیرضروری الزامی است و کلیه جلسات می بایست به صورت غیر حضوری برگزار شود و در صورت لزوم به برگزاری جلسات حضوری باید با رعایت بخشنامه ابلاغی شهردار محترم و با حداکثر 15 نفر در شرایط هشدار قرمز و رعایت فاصله گذاری ها برگزار شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد اضافه کرد: شرکت کارکنان حاضر در محل کار در طرح غربالگری روزانه با هماهنگی مراکز پزشکی شهرداری الزامی است .کارکنانی که در طرح غربالگری با اعلام مرکز پزشکی، ممنوع به کار می شوند حضور آن ها در محل کار ممنوع بوده و شروع مجدد فعالیت ایشان بعد از اتمام مدت بیماری با تأیید مرکز پزشکی خواهد بود. هماهنگی با مرکز پزشکی جهت شروع به کار همکارانی که در قرنطینه خانگی بوده و بهبود یافته اند و یا بستگان نزدیکشان دارای بیماری کرونا بوده اند با رعایت دستورالعمل های مربوط انجام شود. همکارانی که علایمی هر چند محدود از بیماری داشته باشند می توانند با تایید مدیریت مراکز
پزشکی شهرداری از مرخصی استعالجی استفاده کنند.
مهربان گفت: نظارت بر حسن اجرای کامل و دقیق این بخشنامه و موارد فوق بر عهده مدیران مربوط و نظارت عالیه بر عهده اداره کل منابع انسانی و اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات است.