پنجشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۲ ۵۴
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2KjYp9iy2KrYp9ioINiu2KjYsTog2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2K/ZiNix2Ycg2YfYp9mKINmF2K/Zitix2YrYqtmKINi22YXZhiDYrtiv2YXYqiDYqNmHINi12YjYsdiqINmF2KzYp9iy2Yo=

بازتاب خبر: برگزاری دوره های مدیریتی ضمن خدمت به صورت مجازی

.

خبرگزاری ایمنا: برگزاری دوره‌های ضمن خدمت مجازی در شهرداری مشهد

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد : برگزاری دوره‌های ضمن خدمت مجازی در شهرداری مشهد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.7788933118184
Qt: 4.7555961608887