یکشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۴۴ ۵۴
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
کارکنان مستخدم پیمانی شهرداری مشهد باهشت سال سابقه تبدیل وضعیت می شوند

کارکنان مستخدم پیمانی شهرداری مشهد باهشت سال سابقه تبدیل وضعیت می شوند

سرپرست اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد گفت: آندسته از کارکنان و مستخدمین که با مجوز مراجع ذیصلاح به صورت پیمانی به کارگیری شده اند، به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می گردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد " علیرضا صحراگرد" با اشاره به مجوز صادره از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور مبنی بر تبدیل وضعیت کارمندان مستخدم پیمانی به رسمی آزمایشی اظهارداشت: این تبدیل وضعیت برابر مجوز صادره از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان اداری و استخدامی بوده و پس از بررسی شرایط تعیین شده، انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد :برای تبدیل وضعیت این دسته از کارمندان، داشتن هشت سال سابقه خدمت پیمانی در شهرداری مشهد و سازمانهای وابسته از تاریخ استخدام پیمانی و داشتن مجوز اولیه استخدام پیمانی الزامی خواهد بود.

سرپرست اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد در خاتمه بیان کرد: کارکنان مستخدم پیمانی دارای شرایط می توانند درخواست کتبی خود را پس از بررسی اولیه توسط امور اداری محل خدمت به این اداره کل ارائه نمایند، تا در صورت داشتن شرایط لازم، جهت تبدیل وضعیت اقدام های لازم برابر ضوابط و مقررات مربوطه انجام و متعاقباً نسبت به صدور احکام کارگزینی رسمی آزمایشی اقدام گردد.