یکشنبه, ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۱۴ ۴۷
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2KjYp9iy2KrYp9ioINiu2KjYsTog2LHZitmK2LMg2YHYsdin2YPYs9mK2YjZhiDYsdin2YfYqNix2K/ZiiDZhdis2YTYsyDYtNmI2LHYp9mKINin2LPZhNin2YXZitibINmD2KfYsdiu2KfZhtmHINmG2YjYotmI2LHZiiDZhdi02YfYryDYr9ixINix2YrZhCDYqtmI2LPYudmHINin2YLYqti12KfYr9mKINmD2LTZiNixINin2LPYqg==

بازتاب خبر: رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی؛ کارخانه نوآوری مشهد در ریل توسعه اقتصادی کشور است

.

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد: رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی؛کارخانه نوآوری مشهد در ریل توسعه اقتصادی کشور است

بنا نیوز: کارخانه نوآوری مشهد در ریل توسعه اقتصادی کشور است

آدرس کوتاه شده: