چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۱۲ ۸۰
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
فرآیند الکترونیکی صورت وضعیت تعدیل پروژه ها در سامانه مبصا بارگذاری شد

مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد؛

فرآیند الکترونیکی صورت وضعیت تعدیل پروژه ها در سامانه مبصا بارگذاری شد

مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از پیاده سازی فرآیندهای الکترونیکی صورت وضعیت تعدیل پروژه ها شهری در سامانه مبصا و امکان گزارش گیری از آن در سال 99 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی با اشاره به اینکه برخی از قراردادهای عمرانی علاوه بر صورت وضعیت کارکرد، دارای صورت وضعیت تعدیل نیز هستند، اظهار کرد: طبق شرایط عمومی پیمان، پیمانکاران موظف هستند که صورت وضعیت کارکرد پروژه خود را در پایان هر ماه جهت بررسی به دستگاه نظارت ارائه کنند تا پس از بررسی و تایید، پرداخت شود. این فرآیند در صورت وضعیت تعدیل قراردادهای عمرانی که دارای تعدیل هستند نیز عیناً اعمال می شود.
وی ضمن ارائه تعریفی از تعدیل در پروژه های عمرانی، افزود: جبران اثر تورم قیمت ها، عامل اصلی ایجاد تعدیل است که براساس شاخص های ابلاغی دولت، بهای عملیات پروژه را بروزرسانی و متعادل کرده و قابل محاسبه و پرداخت است. این شاخص ها هر سه ماه، به صورت منظم و به تفکیک فصل و رشته های کاری به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد گفت: قبل از این فرآیند ثبت صورت وضعیت تعدیل به صورت ارائه مستندات و محاسبات فیزیکی و به صورت دستی رسیدگی و تأیید می شد اما در حال حاضر فرآیند الکترونیکی ثبت، رسیدگی و تأیید صورت وضعیت تعدیل با گردش کار در سامانه مبصا بارگذاری شده و قابل گزارش گیری است.
شایان ذکر است سامانه مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد مبصا به آدرس اینترنتی https://mabsa.mashhad.ir با هدف تسهیل در امور مالی پروژه ها و شهروند مداری ایجاد شده و کلیه قراردادهای عمرانی شهرداری در این سامانه تعریف شده که برخی از این پیمان ها مشمول تعدیل هستند.