سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۵۴ ۱۲۴
طبقه بندی: طرح ها و پروژه ها
چچ
2LfYsditINis2KfZhdi5INin2LfZhNizIDE4INis2YTYr9mKINmF2K3ZhNin2Kog2LTZh9ixINmF2LTZh9iv

طرح جامع اطلس 18 جلدی محلات شهر مشهد

اطلس 18 جلدی محلات شهر مشهد در 2500 صفحه که مشتمل بر 1860 نقشه در مقیاس شهری، منطقه و محله ای می باشد،
محله شامل کاربری های اصلی، دسترسی به شریان های ارتباطی و خطوط مترو، موقعیت نسبت به سایر محلات، دانه بندی و قدمت؛ وجه تسمیه محله؛ اطلاعات آماری همچون وسعت، جمعیت، تعداد مردان و زنان، تعداد خانوار، بعد خانوار، نسبت جنسی، نرخ باسوادی؛ نقشه موقعیت محلات منطقه، هرم سنی محله و نقشه های موضوعی وکاربردی با مضامین: کاربری اراضی،استخوان بندی، تراکم جمعیت، شعاع دسترسی به مراکز آموزشی دبستان،فضای سبز، درمانگاه عمومی،ایستگاه اتوبوس،مساجد،سالن ومجتمع ورزشی و تصویر سه بعدی محله ارائه شده است.

با استفاده از ابزارهای نرم افزار GIS علاوه بر تهیه نقشه های موضوعی، میانگین زمانی و مکانی دسترسی شهروندان به این خدمات در هر محله به تفکیک ارائه شده است.

براساس بررسی های انجام شده تا کنون مطالعه ای اجرایی با این جزئیات در سطح محله در هیچ شهری به صورت یکپارچه و مدون انجام نشده است. همچنین در آینده ای نزدیک اقدامات لازم جهت ارائه این اطلاعات به صورت سامانه تعاملی و در بستر اینترنت برای دسترسی همه شهروندان و پژوهشگران اقدام خواهد گردید.

شناسایی 230 مرکز محله فعال در 170 محله شهر مشهد

شناسایی 230 مرکز محله در شهر مشهد بر اساس ساختار ابلاغی سال 1397 مبنی بر تقسیم کلانشهر مشهد به 17 منطقه شهری و 170 محله .

مراکز محلات شهر یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار برنامه ریزی شهری است و به جهت تامین برخی نیازهای محلی و تعاملات اجتماعی و ارتباط شهروندان لازم است مورد توجه قرار گیرد. با معرفی و ارائه این محدوده ها می توان در ارتقای هویت و مشارکت اجتماعی شهروندان موثر باشد.

شش کاربری مهم در این طرح شامل کاربری اجتماعی فرهنگی؛ تفریحی ورزشی؛ فضای سبز؛ آموزشی؛ تجاری؛ و بهداشتی درمانی مورد توجه بوده است که وجود حداقل 4 کاربری فعال در محدوده شعاعی کمتر از 200 متر از یکدیگر و وجود تعامل و ارتباط اجتماعی در این محدوده ملاک انتخاب آن به عنوان مرکز محله می باشد.

تولید بروشور معرفی محلات شهر مشهد

با توجه به تغییرات منطقه بندی محلات و هویت بخشی به محدوده های جدید و اطلاع رسانی به شهروندان از تدوین بروشور محلات .

با استفاده از اسناد و مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات توصیفی و لایه های اطلاعاتی Geo data base؛ علاوه بر تهیه نقشه های موضوعی، میانگین زمانی و مکانی دسترسی شهروندان بر مبنای شعاع دسترسی به مراکز خدمات آموزشی دبستان، فضاهای سبز، درمانگاه عمومی، ایستگاه اتوبوس، مساجد و مجتمع های ورزشی در هر محله به تفکیک ارائه گردیده است و همچنین از طریق اطلاعات موجود در شهرداری و سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی و بررسی های میدانی اقدام به تهیه شناسنامه توصیفی محلات از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با معتمدین و اعضای شورای اجتماعی محلات و بازدید میدانی به تفکیک محلات توسط بیش از 40 پژوهشگر و مصاحبه کننده انجام گرفت و در مجموع حدود 800 پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید.

با توجه به ضرورت در اختیار قرار گرفتن اطلاعات جامع و تفصیلی محلات به شهروندان، اقدام به تهیه بروشور محلات گردید که علاوه بر اطلاعات ارائه شده در مجلد محلات، اطلاعات دیگری همچون میانگین زمانی و پیاده و سواره سایر خدمات، تصاویر مکان های مهم محله و ... در این بروشورها ارائه گردیده است که با در اختیار دادن آنها به شهروندان می تواند اطلاعات مفیدی را به آنها ارائه دهد و در طرح بروشور معرفی محلات در مجموع 680 نقشه موضوعی و تحلیلی تولید شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0836534500122
Qt: 0.75752830505371