چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۱۰ ۳۳
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
دولت زدگی در مدیریت شهری خطرناک است

محسن رضایی در نشست چالشها و فرصتهای توسعه شهری در مشهد:

دولت زدگی در مدیریت شهری خطرناک است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست چالش ها و فرصت های توسعه شهری که در محل اندیشکده سیاستگذاری شهری در شهر مشهد برگزار شد، گفت: اداره شهرها در اختیار دولت است. دولت زدگی ناشی از اقتدارگرایی انگلیسی بود که در دوره پهلوی اول با محوریت نگاه سخت افزاری به امنیت و به توصیه انگلیسی ها در شهرهای ایران پیاده شد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد " محسن رضایی " اظهار کرد: آسیب های فراوان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از این شهر سازی وارداتی به ایران رسیده است و شناسایی این خسارت ها در پایه ریزی الگویی جدید موثر است.

وی گفت: متاسفانه دولت و نخبگان ما شهرسازی را مدیریت نمی کنند. بلکه خانه سازی و حداکثر شهرک سازی را مدیریت می کنند. شهرسازی و پدیده حاشیه نشینی از کنترل خارج شده است.

رضایی ادامه داد : در درون شهرها حتما باید «مدیریت محله محور» را جدی بگیریم. محله ها یک هویت جمعی به شهروندان و خانواده ها می دهد و خانواده ها در کنار این هویت محلی به اصالت های خود بر میگردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خاتمه اظهار داشت : ایران اسلامی، مهد تمدن و شهرسازی بوده است. نیشابور ما یک تمدن شهری داشته است .ری که اکنون به گونه فاجعه باری در تهران محو شده، یک تمدن و سبک شهرسازی داشته است. باید با بحث ها و پژوهش های شما به نظریات و الگوها و رویکردهای اجرایی برسیم و الگوهای جدید شهر سازی بر پایه دانش و هویت بومی را در سراسر کشور به پیش ببریم زیرا انسان توانمند، سالم و شاد نیازمند محیط اجتماعی خوب و شهر خوب است