شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۱۴ ۲۸
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
کارگاه آموزشی مدیریت تعارضات به سبک هنر رزم در کارخانه نوآوری مشهد، ویژه مدیران ارشد و میانی شهرداری برگزار گردید

کارگاه آموزشی مدیریت تعارضات به سبک هنر رزم در کارخانه نوآوری مشهد، ویژه مدیران ارشد و میانی شهرداری برگزار گردید

مدیر کل نوسازی و تحول سازمانی خبر داد؛ کارگاه های آموزشی این دوره در روزهای چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۹ در کارخانه نوآوری مشهد به همت گروه آموزش و توانمندسازی برگزار گردید که در آن مدیران شهرداری با شیوه ها و مدل های جدید حل تعارضات سازمانی آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد"هدا پیروی " با اعلام این مطلب گفت: استاد کارگاه جناب آقای دکتر مهدی کنعانی با بهره گیری از کتاب "هنر رزم به سبک سانتزو"، مدیران ارشد و میانی را با تفاوت هیجانات ذهنی در همکاران خانم و آقا، نیمکره چپ و راست و انواع تعارضات سازمانی آشنا کردند. همچنین روش ها و تکنیک های کاربردی و عملی حل این تعارضات را بیان نمودند.

پیروی ادامه داد؛ یکی از چالش های مدیران شهرداری که به طور متوسط حدودا ۲۵ درصد وقت ایشان را می گیرد، حل تعارضات ارتباطی بین کارمندان می باشد. به بیانی دیگر چگونه می توانیم گفتگوی شایسته، سازنده و موثر را با همکاران درون سازمانی، پیمانکاران و مراجعین داشته باشیم و این خود یکی از چالشهای بزرگ ما در سازمان های شهرداری است.

پیروی با بیان اینکه در این کارگاه مدیران ابتدا با تیپ های شخصیتی و سپس با روش ها و مدل های متعدد مدیریتی به حل تعارضات سازمانی پرداختند گفت دوره های محوری و عمومی ویژه مدیران میتواند در افزایش بهره وری و مدیریت منابع انسانی بسیار موثر و حائز اهمیت باشد.