دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۲۵ ۵۲
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2KLYstmF2YjZhiDYrNin2YXYuSDYp9ix2LLZitin2KjZiiDYs9i32K0g2LnZhNmF2Yog2YbZitix2YjZh9in2Yog2LnZhdmE2YrYp9iq2Yog2LPYp9iy2YXYp9mGINii2KrYtCDZhti02KfZhtmKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

آزمون جامع ارزیابی سطح علمی نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد

برای اولین بار در اسفند ماه سال جاری 1399 تعداد 1500 نفر از سرمایه های انسانی حوزه عملیات سازمان آتش نشانی در این ارزشیابی شرکت کردند

هدف از برگزاری این آزمون:

ارتقاء سطح علمی نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی به جهت اهمیت به روز بودن سطح اطلاعات و دانش همکاران عملیاتی در سازمان آتش نشانی

این طرح برای تمامی افراد شاغل در آتش نشانی شامل معاون شیفت، فرماندهان شیفت و سرپرستان شیفت و در راستای شناسایی و بررسی نقاط قوت و قابل بهبود توانمندی های علمی ایشان اجرا شد.

آزمون جامع ارزیابی سطح علمی نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد با بهره گیری از توان تخصصی و فنی کارشناسان دفتر نوسازی و تحول سازمانی و ایجاد زیرساخت های لازم به صورت امانی برگزار گردید و منجر به صرفه جویی مبلغ 300 میلیون تومان گردیده است.

سر فصل های آموزشی سنجش شده در این آزمون شامل خاموش کننده های دستی، تجهیزات حفاظت فردی، تئوری حریق، اصول امداد و نجات، آشنایی با پمپ و آبرسانی، دستگاه تنفسی حرکت در دود، تکنیک های تهویه بوده است

آزمون جامع ارزیابی سطح علمی نیروهای عملیاتی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی توسط گروه آموزش و توانمند سازی شهرداری مشهد برگزار گردید.

آدرس کوتاه شده: