دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۲۴ ۱۱۶
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
شاخص های نظرسنجی برنامه عملیاتی 1400-97 در مورد رضایت از خدمات آرامستان ها تحلیل شد

شاخص های نظرسنجی برنامه عملیاتی 1400-97 در مورد رضایت از خدمات آرامستان ها تحلیل شد

رئیس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات شهرداری مشهد از برگزاری و اتمام طرح نظرسنجی با عنوان نظرسنجی سطح رضایت بازماندگان متوفیان از خدمات آرامستان ها ( زیارت اهل قبور ) در سال 1399شهرداری مشهد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد " ابوالحسن افضلی" با اشاره به انجام طرح های نظرسنجی و سوال از شهروندان با هدف رصد اقدامات و فعالیت های حوزه های مختلف مدیریتی شهرداری بر اساس شاخص های برنامه عملیاتی 1400-1397 گفت: در راستای دستیابی به سطح رضایت بازماندگان متوفیان از خدمات آرامستان ها (زیارت اهل قبور) در شاخص های نظرسنجی برنامه عملیاتی 1400-1397، شاخص رضایت بازماندگان متوفیان شهر مشهد در دستور کار قرار گرفت

رئیس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات شهرداری مشهد اظهارداشت: یافته های این طرح نشان دهنده میزان سطح رضایت بازماندگان متوفیان از خدمات آرامستان ها (زیارت اهل قبور ) در سال 99 معادل 88/77 درصد می باشد..

وی در خصوص نتایج بدست آمده گفت: میزان رضایت از نظم و انضباط کاری برابر با 92/85 درصد، میزان رضایت از تمیزی و آراستگی ظاهری کارکنان برابر با 92/55 درصد، و با توجه به شرایط روحی ارباب رجوعان تا چه میزان رفتار کارکنان سازمان فردوس ها مودبانه و مناسب بوده برابر با 92/01 درصد ، میزان رضایت از خودرو حمل متوفی از نظر نوع خودرو، تمیزی و ...برابر با 91/38 ، میزان رضایت از دسترسی به غسالخانه و خدمات اداری کفن ودفن برابر با 91/31 درصد، میزان رضایت از مهارت و تخصص کارکنان مجموعه برابر با 90/55 ، روش بودن مراحل انجام کار خدمات اداری کفن ودفن و شفافیت این موضوع از نظر بازماندگان متوفیان برابر با 90/45 درصد ، میزان رضایت از حضور به موقع خودرو حمل متوفی برابر با 90/21 درصد، رضایت از مسئولیت پذیری و کیفیت پاسخگویی کارکنان سازمان فردوس ها 88/38 درصد، رضایت از مدت زمان انجام امور اداری کفن و دفن 87/36 درصد، میزان رضایت از نحوه راهنمایی دقیق مراجعین توسط مسئولان و کارکنان مربوطه برابر با 86/68 درصد و در انتها میزان رضایت از کیفیت تجهیزات و مبلمان غسالخانه شامل (صندلی، سطل زباله و ...) برابر با 85/34 درصد بوده است.

شایان ذکر است : در برنامه عملیاتی 97-1400 شهرداری مشهد 30 شاخص آن مربوط به نظرسنجی می باشد که شاخص‌های کیفی بوده و مربوط به پیامدهای کارهایی است که شهرداری انجام می‌دهد؛ این موضوع از شهروندان سوال می‌شود، همچنین نتایج کلیه اقدامات نظرسنجی مزبور در منوی اصلی سایت planning.mashhad.ir بارگذاری شده است