دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۲۲ ۷۱
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و موسسات وابسته تصویب شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد؛

بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و موسسات وابسته تصویب شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و موسسات وابسته پس از 40 روز بررسی در کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان با بیان این مطلب اظهار کرد: بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و موسسات وابسته، از حیث منابع مبلغ 184 هزار و 86 میلیارد و 872 میلیون ریال مصوب شده است.
وی افزود: از مبلغ فوق 42 درصد مربوط به درآمدهای عمومی، 33 درصد مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش اموال) ، 20 درصد مربوط به واگذاری دارایی های مالی(اخذ وام و فروش اوراق) و پنج درصد مربوط به خالص درآمد سازمان ها و شرکت های تابعه است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد بیان کرد: بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و موسسات وابسته از جهت مقایسه با اصلاح بودجه امسال، مبلغ 10 هزار و 142 میلیارد و 223 میلیون ریال معادل 6 درصد افزایش داشته است و از جهت برش سازمانی، 50 درصد منابع توسط شهرداری، 45 درصد توسط حوزه اقتصادی و پنج درصد توسط سازمان ها و شرکت های وابسته جذب خواهد شد.
مهربان همچنین در خصوص بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و موسسات وابسته از حیث مصارف خاطرنشان کرد: از حیث مصارف مبلغ 179 هزار و 782 میلیارد و 872 میلیون ریال مصوب شده است که از مبلغ فوق 27 درصد مربوط به هزینه های عمومی(جاری)، 51 درصد مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای (پروژه های عمرانی)، 17 درصد مربوط به تملک دارایی های مالی(بازپرداخت بدهی ها و تعهدات) و پنج درصد مربوط به خالص هزینه های سازمان ها و شرکت های تابعه است.
وی اضافه کرد: از جهت مقایسه با اصلاح بودجه سال 1399 مبلغ 11 هزار و 892 میلیارد و 223 میلیون ریال معادل هفت درصد افزایش داشته است و به صورت کلی می توان گفت نسبت هزینه های جاری به کل مصارف 32 درصد است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: از جهت برش سازمانی، 51 درصد مصارف توسط شهرداری، 44 درصد توسط حوزه اقتصادی و پنج درصد توسط سازمان ها و شرکت های وابسته محقق خواهد شد و از جهت اجزا مصارف، اعتبارات هزینه ای 23 درصد نسبت به اصلاح بودجه سال 99 رشد داشته است که عمده آن بابت افزایش سطوح دستمزدی و توسعه و نگهداشت شهر است. رویکرد کلی بر آن بوده تا بدهی های انتقالی به دوره آتی، به حداقل ممکن برسد لذا بازپرداخت بدهی ها (تملک دارایی های مالی) رشد 29 درصدی داشته است.
مهربان تصریح کرد: از جهت اجزا اعتبارات سرمایه ای(عمرانی)، برنامه حمل و نقل عمومی با چهار هزار و 720 میلیارد و 281 میلیون و 730 هزار ریال 18 درصد رشد داشته است و برنامه محیط زیست سالم شهری با سه هزار و 880 میلیارد و 330 میلیون و 528 هزار ریال معادل 34 درصد بیشترین افزایش ریالی را در بین 14 برنامه شهرداری مشهد به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: اختلاف بین منابع و مصارف نیز به مبلغ چهار هزار و 304 میلیارد ریال مرتبط با منابع انتقالی به سال آتی و عمدتا مربوط به اوراق مشارکت خطوط قطارشهری است.