یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۱ ۱۴۳
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2K/ZiNix2Ycg2KLZhdmI2LLYtNmKINiq2LHYrNmK2K3Yp9iqINmB2YPYsdmKINiv2LHYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

دوره آموزشی ترجیحات فکری درشهرداری مشهد

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه معاونین مدیرکل و روسای گروهها و ادارات معاونت های فنی وعمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی « هدا پیروی » با اعلام این مطلب گفت: با توجه به اهمیت بحث آموزش و ایجاد فرصت هایی برای رشد و بالندگی مدیران ارشد و بخشی از کارکنان حوزه معاونت های حمل و نقل و ترافیک و فنی و عمران شهرداری مشهد دوره آموزش یک روزه با عنوان ترجیحات فکری در دستور کار قرار گفت .
وی همچنین تصریح کرد: این دوره آموزشی درباره ترجیحات فکری و معرفی ابزار اندازه گیری ترجیحات فکری( HBDI )، درک تفاوت‌های فرد از طریق ترجیحات فردی، آشنایی با کاربردهای سازمانی مدل ترجیحات فکری، ارتباطات سازمانی، اهمیت و فرآیند ارتباطات، مهارت شنیدن موثر، نحوه ارائه برخورد موثر، مهارت انتقاد و ... توسط مدرس مطرح شد.
پیروی در ادامه با اشاره به اینکه درک افراد از محیط، رویکردهای حل مسئله و اثربخشی ارتباطات فرد با دیگران و چگونگی اجرای کارها تحت تاثیر روشهای تفکری است اظهارداشت: مدل HBDI این امکان را برای افراد فراهم می‌کند که از ترجیحات ذهنی و روش‌های تفکر خود آگاه شوند و دریافت مطالب آموزشی این دوره و فهمیدن این موضوع به افراد کمک میکند که رضایت خاطر بیشتری از خود داشته و درک بهتر و موثرتری از کسانی داشته باشند که متفاوت از آنها می‌اندیشند.
مدیرکل دفترنوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد همچنین تصریح کرد:کاربرد های آموزش ترجیحات فکری( HBDI )، باعث افزایش سرعت و اثربخشی ارتباطات، نوآوری بیشتر و همچنین به بهبود فرآیندهای تیمی می‌انجامد و بستری فراهم می‌شود تا هوشمندی همه عوامل سازمان به شکلی متعادل بروز کند.
گفتنی است : در این دوره آموزشی یک روزه موضوعاتی همچون معرفی ابزار اندازه گیری ترجیحات فکری( HBDI )، ترجیحات فکری در جهان، مشتریان عمده مدل ترجیحات فکری، اعتبار علمی ابزار اندازه گیری ترجیحات فکری، کارگاه ترجیحات فکری، شیوه اجرای دوره آموزشی، کاربردهای مختلف اجتماعی و خانواده و کسب وکار مدل ترجیحات فکری تدریس شد.

آدرس کوتاه شده: