یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳ ۲۵۹
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2K/ZiNix2YfigIzZh9in2Yog2KLZhdmI2LLYtNmKINio2Kcg2LnZhtmI2KfZhiDYr9in2YbYtCDZhdi62LIg2Ygg2YXYr9mK2LHZitiq

دوره‌های آموزشی با عنوان دانش مغز و مدیریت

برگزاری اولین دوره آموزشی با عنوان" دانش مغز و مدیریت" ویژه مدیران شهرداری مشهد جهت بهبود عملکرد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، مدیران همه روزه مجبورند تا وظایف متعددی را انجام دهند، با افرادی درون سازمان و بیرون ارتباط موثر داشته باشند و در مواقع بحرانی یا شرایط تحت فشار تصمیمات مهمی بگیرند که این تصمیمات گاهی اوقات با هزینه های مالی و تبعات اجتماعی سنگین و یا حتی آینده یک سازمان در ارتباط هستند.
از این رو بررسی راهکارهایی جهت ارزیابی عملکرد مدیران و ارتقاء آن دغدغه‌ای مهم در بسیاری از سازمان‌های بزرگ به شمار می‌آید.
اگر چه مفاهیم کارایی و اثربخشی در ادبیات مدیریت به عنوان زیرمجموعه‌هایی از بهره‌وری و در ارتباط با منابع مالی در نظر گرفته می‌شوند اما در حیطه عملکرد بهینه فردی و سازمانی تعریف دیگری دارند.
عملکرد بهینه به معنای انجام مهارت‌های کلیدی به طور موثر و در زمان درست است.
در این راستا گروه آموزش و توانمندسازی از یک مدل ترکیبی برای بهینه‌سازی عملکرد استفاده کرده و به سه وجه مغز، مهارت و جسم برای ارتقاء عملکرد رسیده است.
گفتنی است به همین منظور اولین دوره آموزشی با عنوان" دانش مغز و مدیریت" ویژه مدیران شهرداری مشهد جهت بهبود عملکرد برگزار شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5325280825297
Qt: 1.4366300106049