یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۴ ۱۰۹
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
دوره آموزشی الزامات نظام آراستگی محیط کار

دوره آموزشی الزامات نظام آراستگی محیط کار

برگزاری دوره آموزشی الزامات نظام آراستگی محیط کار برای تمامی کارکنان مجموعه های ستادی، مناطق و سازمان ها

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی «هدا پیروی » گفت: دوره آموزشی الزامات نظام آراستگی محیط کار با هدف زمینه سازی به منظور برقراری انضباط سازمانی و ایجاد نظم فراگیر، افزایش راندمان و کارایی، کاهش زمان انجام کارها، افزایش روحیه کارکنان و تعلق سازمانی، افزایش جذابیت محیط کار و کاهش خستگی و آزردگی روانی ناشی از کار برگزار شد.
بنا بر این گزارش هدا پیروی با بیان این مطلب و با تاکید بر کیفیت گرایی و دستیابی سازمان ها به بهره وری بالاتر گفت: دوره آموزشی الزامات نظام آراستگی محیط کار از اردیبهشت ماه 1398؛ به میزان 3308 نفر ساعت آموزش توسط دفتر نوسازی و تحول سازمانی به منظور آموزش مفاهیم و الزامات نظام آراستگی محیط کار برگزار شد.