یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۶ ۹۷
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
دوره آموزشی تفکر مبتنی بر ریسک در شهرداری مشهد

دوره آموزشی تفکر مبتنی بر ریسک در شهرداری مشهد

برگزاری دوره آموزشی تفکر مبتنی بر ریسک برای روسای ادارات برنامه ریزی و کارشناسان نوسازی و تحول سازمانی ستاد، مناطق ، سازمان ها و شرکت های تابعه

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد « هدا پیروی » با اعلام این خبر گفت: دوره آموزشی ارزیابی مدیریت ریسک با هدف ایجاد آمادگی سازمانی به منظور پیاده سازی نظام مدیریت ریسک در شهرداری مشهد با رویکرد شناسایی و ارزیابی ریسک های سازمانی در کلیه حوزه ها برگزار شد.
وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت مدیریت ریسک در خصوص هدف برگزاری این دوره آموزشی اظهارداشت: این دوره آموزشی با هدف تدوین نقشه راهی برای شناسایی و ارزیابی ریسک ها بر اساس تکنیک ها و متدولوژی های استاندارد و چشم انداز شهرداری مشهد برگزار شده است .
گفتنی است: دوره آموزشی ارزیابی مدیریت ریسک در مهر ماه 1398؛ به میزان 2500 نفر ساعت آموزش توسط دفتر نوسازی و تحول سازمانی به منظور آموزش مفاهیم و الزامات برگزار شد.