یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳ ۲۰۳
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2K/ZiNix2Ycg2KLZhdmI2LLYtNmKINmF2YXZitiy2Yog2K/Yp9iu2YTZiiDYs9mK2LPYqtmFINmF2K/Zitix2YrYqiDZg9mK2YHZitiqINiv2LEg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در شهرداری مشهد

برگزاری دوره آموزشی "ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد "هدا پیروی" با تاکید بر اهمیت انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یکی از الزامات استاندارد ISO 9001 بیان کرد: این دوره آموزشی که مخاطبان آن افراد منتخب از مجموعه های مختلف شهرداری مشهد بودند به مدت ۲۴ ساعت و طی سه روز متوالی از 23 تا 25 مهر ماه برگزار گردید و در آن الزامات جدیدترین ویرایش استاندارد ISO 9001 و همچنین نحوه انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آموزش داده شد.
وی در ادامه به اهمیت آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اینکه رویکرد جدید در حوزه نگرش به ISO صرفا اخذ گواهینامه نیست و اساس ممیزی ها مبتنی بر ظرفیت های داخلی خواهد بود و می بایست در ابتدا گفتمان و فرهنگ حاکم بر استاندارد سازی و افزایش کیفیت خدمات و محصولات شهرداری در بین سرمایه های انسانی مجموعه های گوناگون حاکم شود و سپس می توان انتظار داشت که تغییرات مثبت و تحول در سازمان رخ دهد؛ از همین جهت انتظار است تا بهره مندی از ظرفیت های داخلی به منظور ممیزی داخلی با هدف بررسی میزان انطباق سیستم سازمان با الزامات استاندارد نقاط ضعف سیستم شناسایی و به منظور اصلاح آن ها برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد.
پیروی ادامه داد: در این دوره آموزشی تمامی بندهای استاندارد ISO 9001:2015 به صورت کاربردی و با تاکید بر مدیریت دانش و شناسایی ریسک های سازمان که در الزمات جدید استاندارد اضافه شده است، توسط استاد بین المللی و مجرب این دوره آقای بیژن فیاضی تشریح شد و در ادامه فراگیران این دوره آموزشی با اصول ممیزی داخلی و تکنیک های ممیزی بر مبنای استاندارد 19011:2018 نیز آشنا شدند و پس از برگزاری آزمون همه شرکت کنندگان موفق به دریافت گواهینامه ممیزی داخلی شدند.
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد در خاتمه با قدردانی از همکاری بسیار خوب مجموعه های شهرداری برای حضور افراد در این دوره گفت: امید است این دوره آموزشی که اقدامی ارزشمند در چرخه یادگیری و بهبود مستمر سرمایه های انسانی در راستای افزایش بلوغ و بهره وری سازمانی است، با کارایی و اثربخشی مطلوبی همراه بوده و شرکت کنندگان پس از گذراندن این دوره به ممیزانی توانمند در انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در شهرداری مشهد شده باشند, چرا که همواره معتقدیم برنامه ها و فعالیت ها می بایست در جهت افزایش کیفیت خدمات و در نهایت کسب رضایت شهروندان باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2205646832784
Qt: 0.95925283432007