شنبه, ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۵۸ ۲۱۵
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2YjYtti52YrYqiDZhtmK2LHZiNmKINin2YbYs9in2YbZiiDYtNmH2LHYr9in2LHZitmH2Kcg2LPYp9mF2KfZhtiv2YfZiiDZhdmKINi02YjYrw==

با توجه به وجود ۷۰ درصد نیروی قراردادی

وضعیت نیروی انسانی شهرداریها ساماندهی می شود

عباس کرکه‌آبادی، مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشوراز ساماندهی وضعیت نیروی انسانی شهرداریها خبر داد

به گزارش رو ابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد" کرکه ابادی " ضمن اعلام این مطلب گفت:
از آنجایی که بیش از ۷۰درصد کارکنان در شهرداری‌ها قراردادی هستند، استفاده بهینه از خدمات آنها لزوم تدبیر در خصوص وضعیت استخدامی و مشوق و مزایای آنان را می‌طلبد.
وی گفت: درخصوص بخشنامه تعیین تکلیف ۱۲هزار و ۴۰۰ نفر از نیروهای معین کار که اخیرا مصوب شده است، از آنجایی که ساماندهی نیروی انسانی که رابطه مستقیم با شهرداری‌ها ندارند، اما در شغل‌های تخصصی شهرداری‌ها اشتغال دارند، ضروری است، بنابراین با ابلاغ شاخص هایی نظیر سوابق خدمتی، تحصیلات و... به طوری که در سقف سهمیه تخصیصی، اقدامات شهرداری‌ها را با دقت و عدالت کامل توام کند، اقدام خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: