فرم مشاهده خبر
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۹:۵۵ ۱۴۵
طبقه بندی: تازه ها
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YfYtNiq2YXZitmGINmD2YbZgdix2KfZhtizINio2YrZhiDYp9mE2YXZhNmE2Yog2KjZiNiv2KzZhyDYsdmK2LLZiiDYqNixINmF2KjZhtin2Yog2LnZhdmE2YPYsdivIC0g2KrZh9ix2KfZhiAyNdmIMjYg2YXYsdiv2KfYr9mF2KfZhyA=

برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد -تهران 25و26 مردادماه

برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد - تهران 25و26 مردادماه

برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد - تهران 25و26 مردادماه

با تاکید بر استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) در مواد (7) و (8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و تمرکز بر تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتی ، دبیر خانه کنفرانس را بر آن داشت تا، با برگزاری "هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) " در تیر ماه سال 1396،آخرین یافته های علمی و تجربیات داخلی و بین المللی را ارائه نماید. از طرفی استقبال بیش از پیش دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان اجرایی و کسب تجربیات جدید با اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در برخی از سازمان های دولتی و غیر دولتی باعث شد که یکی از محورهای اصلی کنفرانس هشتم بر ارائه تجربیات دستگاهها و سازمان های موفق و ارزیابی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمانهای مذکور با استفاده از« مدل بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد» تمرکز یافت،مدل بلوغ همراه با جوایز تعریف شده بعنوان راهکاری برای تشویق و ترغیب سازمانها و دستگاه ها در استفاده از سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است.

آدرس کوتاه شده: