فرم مشاهده خبر
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۱:۳۴ ۱۸۹
طبقه بندی: تازه ها
چچ
2KrZh9mK2Ycg2Ygg2KrYr9mI2YrZhiDYp9i12YTYp9itINio2YjYr9is2Ycg2LPYp9mEIDk2INmIINio2YjYr9is2Ycg2b7Ziti02YbZh9in2Yog2LPYp9mEIDk3INi02YfYsdiv2KfYsdmKIA==

تهیه و تدوین اصلاح بودجه سال 96 و بودجه پیشنهای سال 97 شهرداری

تهیه و تدوین اصلاح بودجه سال 96 و بودجه پیشنهای سال 97 شهرداری

با عنایت به سیاست‌های شهرداری و با رویکرد تحقق  اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد با تاکید بر اجرای کامل برنامه ها، مدیریت برنامه وبودجه نسبت به تهیه برنامه زمانبندی اصلاح بودجه 96 و بودجه پیشنهادی سال 97 اقدام نموده است . به گزارش مدیر برنامه بودجه شهرداری در راستای پیشبرد ،رشد بهره وری و همچنین یکسان سازی برنامه های شهرداری ،سازمانها وشرکتهای وابسته اقدام به تهیه و تدوین برنامه زمانبندی اصلاح بودجه 96 و بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری اقدام گردیده است ، که طی نامه شماره326/96/115224 مورخ 96/6/14 ابلاغ گردیده و موارد تکلیفی به حوزه ها و مناطق وسازمانها جهت اجرا مکاتبه گردیده است.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: