فرم مشاهده خبر
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۱:۴۵ ۷۰
طبقه بندی: گروه بودجه
چچ
2KrZh9mK2Ycg2Ygg2KrYr9mI2YrZhiDYp9i12YTYp9itINio2YjYr9is2Ycg2LPYp9mEIDk2INmIINio2YjYr9is2Ycg2b7Ziti02YbZh9in2Yog2LPYp9mEIDk3INi02YfYsdiv2KfYsdmK

تهیه و تدوین اصلاح بودجه سال 96 و بودجه پیشنهای سال 97 شهرداری

تهیه و تدوین اصلاح بودجه سال 96 و بودجه پیشنهای سال 97 شهرداری

 مدیربرنامه وبودجه شهرداری :تهیه وتدوین اصلاح بودجه سال 96 و وبدجه پیشنهادی سال 97 شهرداری 

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9307634035746
Qt: 0.97189450263977