فرم مشاهده خبر
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۵۰ ۱۴۶
طبقه بندی:
چچ
2KrZh9mK2Ycg2q/Ystin2LHYtCDYrNin2YXYuSDYp9iyINi52YXZhNmD2LHYryDYs9in2LLZhdin2YbigIzZh9inINmIINi02LHZg9iqINmH2KfZiiDYqtin2KjYudmHINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivIA==

تهیه گزارش جامع از عملکرد سازمان‌ها و شرکت های تابعه شهرداری مشهد

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش های عملکرد سازمان‌ها و شرکت های تابعه شهرداری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، جمال بارانی با اعلام این مطلب افزود: این اقدام در راستای اصلاح شاخص های ارزیابی عملکرد و شفاف‌سازی و ارائه گزارشات از نحوه عملکرد سازمان‌ها در سال 1396 صورت گرفته است.
در روند انجام کار، گروه ارزیابی عملکرد با همکاری اداره کل امور مجامع اقدام به برگزاری جلسات مشترک با کلیه سازمانها و شرکت ها نمود و ضمن آسیب شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد موجود اقدام به تهیه فهرستی از شاخص‌های موثر و قابل سنجش در ارزیابی عملکرد ایشان کرده است.
مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد با اشاره به این نکته که این گزارشات می‌تواند در ارائه تصویری کلی از عملکرد سازمان‌ها در سال گذشته کمک شایانی به مدیران سازمان‌ها و همچنین مدیران بالادستی شهرداری نماید، افزود: پس از بازشناسی شاخص‌های موثر در ارزیابی عملکرد سازمانی، مقادیر مربوط به این شاخص‌ها احصا گردید و نتایج این ارزیابی به صورت کارنامه عملکردی واحد‌های سازمانی توسط گروه ارزیابی عملکرد و در قالب اینفوگرافی تهیه و در جلسات مجامع ارائه شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9626741409302
Qt: 1.06880235672