فرم مشاهده خبر
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۶:۰۱ ۹۵
طبقه بندی:
چچ
2YXYr9mK2LHZg9mEINio2LHZhtin2YXZhyDZiCDYqNmI2K/YrNmHINmIINin2LHYstmK2KfYqNmKINi52YXZhNmD2LHYryDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDYrtio2LEg2K/Yp9iv2Jsg

مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد خبر داد؛

برنامه‌ریزی برای رفع ۵۵ مسئله اساسی شهر در برنامه راهبردی افق ۱۴۰۰

مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از برنامه‌ریزی برای رفع ٥٥ مسئله اساسی شهر مشهد در برنامه راهبردی و عملیاتی افق ١٤٠٠ خبر داد. جمال حسن بارانی دراین‌خصوص گفت: «در شهرداری مشهد معمولا برنامه‌های میان‌مدت به‌صورت دوره‌های چهارساله تنظیم می‌شود و تلاش شده‌ این دوره‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا دوره چهارساله خدمتی شوراها را پوشش بدهد». وی افزود: «تهیه برنامه چهارساله شهرداری مشهد (٩٧ تا ١٤٠٠) از سال گذشته آغاز و در‌حالِ‌حاضر این برنامه به‌صورت لایحه به شورای اسلامی‌ شهر مشهد ارسال شده است». مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد تصریح کرد: «این برنامه علاوه‌بر‌اینکه شش محور ماموریتی و عملیاتی شهرداری از جمله حمل‌و‌نقل، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی، ایمنی و مدیریت پشتیبانی را پوشش می‌دهد، اولین برنامه تلفیقی با برنامه‌های راهبردی‌ست». بارانی گفت:: :«در‌این‌راستا شش مضمون راهبردی برای افق سال ١٤٠٠ مدِنظر قرار گرفت تا بعد‌از چهارسال شهرداری بتواند کارنامه قابلِ‌قبولی را به شهروندان ارائه دهد». وی ادامه داد: «در این برنامه راهبردی ٥٥ مسئله اساسی شهر مشهد شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی شده است». مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در‌خصوص سرفصل‌های برنامه راهبردی گفت: «شهر متصل با حمل‌و‌نقل عمومی‌ در دسترس، شهر پاک و حافظ منابع زیست‌محیطی، شهر امید و زندگی، شهر متعادل و ایمن، شهر هوشمند و شهروندمحور، شهر رقابتی با اقتصاد پویا، محورهای برنامه راهبردی‌ست». بارانی اضافه کرد: «براساس این برنامه طی چهارسال آینده و افق ١٤٠٠ بیش‌از ٣٥هزار و ٨٠٠میلیاردتومان بودجه برای شهرداری مشهد پیش‌بینی شده است که ‌این رقم قرار است برای راهبردها، سیاست‌ها و خدماتی شود که شش مضمون برنامه‌ راهبردی و شاخص‌های عملکردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد». وی با‌اشاره‌به دریافت نطرات شهروندان در‌خصوص برنامه‌ راهبردی شهرداری مشهد تصریح کرد: «به‌منظور اینکه شهروندان بتوانند از این برنامه راهبردی آگاهی پیدا کنند و دراین‌خصوص نظرات خود را ارائه کنند، پیش‌نویس برنامه در سایت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی بارگذاری شده است». مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد عنوان کرد: «در دورنمای برنامه ١٤٠٠، علاقه‌مندی و برنامه‌ریزی شهرداری برای افزایش سهم حمل‌و‌نقل عمومی‌ از سفرهای دورن‌شهری از ٣٩درصد به ٤٧، افزایش سهم پسماند بازیابی‌شده از زباله‌های تولیدی از ٢٠درصد به ٣٠درصد، افزایش سرانه فضای سبز از ١٥,٧مترمربع به ١٨مترمربع، افزایش ٢٠درصدی وضعیت آموزش‌های شهروندی، افزایش خدمات غیرحضوری شهرداری از ٥٦درصد به ٧٥درصد و... است». وی تصریح کرد: «از دیگر برنامه‌های شهرداری تا افق ١٤٠٠، افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری از ٢٦درصد به ٣٣درصد و افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از شهرداری از ٦٥ تا ٧٠درصد است». به گفته بارانی در این برنامه عملیاتی و راهبردی برنامه‌ریزی شده که تا سال ١٤٠٠ برخی از کلان پروژه‌های طرح جامع نیز به بهره‌برداری برسد.

آدرس کوتاه شده: