فرم مشاهده خبر
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۵:۳۳ ۱۳۴
طبقه بندی:
چچ
2q/Ystin2LHYtCDZhtit2YjZhyDYp9iz2KrYrtix2KfYrCDYtNin2K7YtSDZh9inINiv2LEg2K3ZiNiy2Ycg2LTZh9ixINmH2YjYtNmF2YbYry4=

گزارش نحوه استخراج شاخص ها در حوزه شهر هوشمند.

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از بررسی و پژوهش در خصوص شهر هوشمند و شهروند محور بعنوان مهمترین اولویت برنامه عملیاتی شهرداری مشهد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی در این خصوص اظهار کرد: در برنامه عملیاتی شهرداری مشهد 6 مضمون راهبردی مطرح شد که شهر هوشمند و شهروند محور بعنوان اولین اولویت در جلسه ای مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این جلسه با حضور جمعی از نخبگان و اساتید دانشگاه در رشته های مرتبط برای بررسی و اولویت بندی شاخص های احصا شده ی شهر هوشمند برگزار شد افزود: با توجه به ابعاد مختلف شهر هوشمند از قبیل اقتصاد هوشمند، حکمروایی، محیط هوشمند و حمل و نقل هوشمند از تمامی حوزه های شهرداری و نیز اساتیدی در رشته های مرتبط با حوزه ارتباط، مدیریت و سایر حوزه ها افرادی حضور داشتند و به بیان نظرات و پیشنهادات در مورد موضوع مورد بحث پرداختند.

بارانی خاطر نشان کرد: به منظور اینکه ادبیات موضوع و ورود به بحث در حوزه مضامین راهبردی یک ورود علمی باشد برای هر کدام از این موارد پروژه ای تعریف کرده و از دکتر پویا عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی دعوت کردیم ابعاد و شاخص های آن را احصا کنند.
مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد یادآور شد: در گام نخست بررسی شاخص ها و ابعاد شهر هوشمند و در گام بعدی اولویت بندی این شاخص ها از اهداف مورد نظر ما بود و در نهایت از شاخص هایی که امتیاز بالایی کسب کنند در برنامه عملیاتی شهرداری مشهد بهره مند خواهیم گشت.
بارانی با اظهار اینکه در این جلسه بحث های مختلفی در خصوص ابعاد و شاخص های احصا شده توسط دکتر پویا ارائه شد عنوان کرد: در نهایت شیوه احصا این شاخص ها و خروجی جلسه به سمتی هدایت شد که کلیه شاخص های مورد نظر در این مطالعه برای کلیه اعضاء ارسال گردد تا ضمن بررسی و اولویت دهی در یک فرایند دلفی به شاخص های نهایی که قابلیت برداشت اطلاعات و صحت سنجی داشته باشد برسیم.

بارانی در پایان با بیان اینکه این جلسه آغازی بود برای بحث و بررسی مضامین راهبردی، برنامه میان مدت _14_ 1397 شهرداری که یکی از تاکیدات شهردار مشهد نیز می باشد اظهار کرد: در ادامه این روند برای پنج مضمون دیگر هم به همین شکل طی خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: