فرم مشاهده خبر
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۸:۵۷ ۸۵
طبقه بندی:
چچ
2YXYr9mK2LEg2YPZhCDYr9mB2KrYsSDYqNix2YbYp9mF2YfYjCDYqNmI2K/YrNmHINmIINin2LHYstmK2KfYqNmKINi52YXZhNmD2LHYryDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDYrtio2LEg2K/Yp9iv

ثبت و انجام فرآیند فرم ارزشیابی تأمین کنندگان در سامانه مبصا و بارگذاری در سامانه تامین کنندگان شهرداری مشهد

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد عنوان کرد: امکان تولید و گردش فرم ارزشیابی تأمین کنندگان در سامانه مبصا برای قراردادهای در حال اتمام و بارگذاری در سامانه تامین کنندگان شهرداری فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، جمال بارانی در این خصوص گفت: در راستای اجرایی نمودن مفاد پیوست 7 "آیین نامه صلاحیت، توانسنجی فنی و ارجاع کار به تأمین کنندگان" (مصوبه شورای محترم اسلامی شهر به شماره 642/96/4/ ش مورخ 96/01/21 )، مبنی بر تکمیل فرم ارزشیابی تأمین کنندگان کالا و خدمات، این اقدام صورت گرفته است.
وی افرود: فرم مذکور در جهت تسهیل امور و وحدت رویه، به صورت الکترونیکی و سیستمی در سامانه مبصا (متره، برآورد و صورت وضعیت الکترونیکی) بارگذاری شده است.
بارانی خاطر نشان کرد: در این راستا تأمین کنندگان دارای قرارداد با گردش کار صورت وضعیت، که تمایل به بهره مندی از امتیاز ارزشیابی در سامانه تأمین کنندگان شهرداری (vendor) را دارند، می بایست به صورت وضعیت الکترونیکی خود در سامانه مبصا مراجعه نموده و فرم ارزشیابی تکمیل شده توسط ناظرین را درصورتیکه امتیاز 70 به بالا کسب نموده باشند نسبت به دریافت پرینت فرم الکترونیکی و سپس اخذ امضاء و تأییدیه از معاونت تخصصی اقدام نمایند و در سامانه تأمین کنندگان تصویر آن را بارگذاری می نمایند.
مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت بعد از تایید تصویر این فرم در سامانه تأمین کنندگان شهرداری (vendor) امتیاز آن در سطح بندی تأمین کننده لحاظ می گردد

آدرس کوتاه شده: