فرم مشاهده خبر
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۸:۱۱ ۱۵۴
طبقه بندی:
چچ
2KfYqNmE2KfYuiDYqNiu2LTZhtin2YXZhyDYqNmI2K/YrNmHINiz2KfZhCAxMzk4INi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv2YXZgtiv2LM=

ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1398 شهرداری مشهدمقدس.

شهردار محترم مشهد مقدس بخشنامه بودجه سال 1398 شهرداری را ابلاغ کردند.

براساس گزارش دفتر برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد  بخشنامه بودجه سال 1398 شهرداری از سوی شهردار محترم مشهد مقدس ابلاغ گردید . شهردار محترم مشهد مقدس در این بخشنامه چند نکته را مورد تاکید قرار داده و خواستار تحقق بخشیدن برنامه عملیاتی میان مدت 1400-1397، با تأکید بر شفاف سازی منابع و مصارف، صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف و رعایت الگوی توزیع بهینه منابع جهت اجرای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای از طریق تحقق زیرساختهای شهرهوشمند شده اند.براین اساس کلیه واحدهای اجرایی مکلفند بودجه پیشنهادی خود را در چارچوب راهبردها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه طبق برنامه زمانبندی و دستورالعمل های پیوست آن اعلام نمایند..

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: