فرم مشاهده خبر
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۲:۱۶ ۲۲۵
طبقه بندی: اخبار اداره
چچ
2YXYqtmGINmD2KfZhdmEINio2YjYr9is2Ycg2b7Ziti02YbZh9in2K/ZiiDYs9in2YQgMTM5OSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDZhdmC2K/YsyDZhdmG2KrYtNixINi02K8=

متن کامل بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری مشهد مقدس منتشر شد

متن کامل بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری مشهد مقدس منتشر شد

لایحه بودجه سال 1399 شهرداری مشهد روز دوشنبه هفتم بهمن ماه 1398 در نشست شورای اسلامی شهر مشهد تقدیم شد.

متن کامل بودجه به همراه کتاب خلاصه بودجه را در پیوست می توانید مشاهده فرمایید.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: