فرم مشاهده خبر
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۱:۵۵ ۳۱۱
طبقه بندی: اخبار نظرسنجی
چچ
2KfZhtiq2LTYp9ixINmE2YjYrSDZgdi02LHYr9mHINii2YXYp9ix2YbYp9mF2YcgMTM5NiDYtNmH2LEg2YXYtNmH2K8=

انتشار لوح فشرده آمارنامه 1396 شهر مشهد

لوح فشرده آمارنامه سال 1396 شهر مشهد منتشر شد. امکان دریافت نسخه الکترونیکی آمارنامه از طریق سایت مدیریت آمار فراهم می باشد.

امروز یکی از مسائل عمده شهرهای کشور، فقدان مدیریت واحد شهری و عدم هماهنگی بین ادارات و سازمان‌های مختلفی است که در امور مختلف شهروندان نقش دارند و در این ناهماهنگی‌ها شهروندان که پرداخت هزینه‌های شهری بر دوش آنان است بیشترین زیان را متحمل می شوند.

لذا نظر به نقش موثر آمار و اطلاعات در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری و به موجب مصوبه شماره 3875 مورخ 1379/08/17 شورای محترم اسلامی شهر، آمارنامه شهر مشهد هر ساله بر اساس الگوی سالنامه آماری مرکز آمار ایران مشتمل بر اقلام و شاخص های آماری کلیه دستگاه های اجرایی سطح شهر، توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی تهیه و منتشر می شود. امسال نیز با همکاری دستگاههای اجرایی سطح شهر و همکاران محترم شهرداری مشهد و همکاران مدیریت آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد این معاونت ، لوح فشرده مذکور تهیه گردیده است. لوح فشرده حاضر مشتمل بر 17 فصل،552 جدول و 81 نقشه کاربردی می باشد.

لینک دریافت نسخه الکترونیکی:
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

نسخه کم حجم:

بخش اول

بخش دوم

آدرس کوتاه شده: