چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۴۴ ۱۵۱
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
آغاز فرایند بررسی و تدقیق اطلاعات نیروهای شرکتی و حجمی _اداری در کمیته های تخصصی ذیربط

رییس اداره تامین منابع انسانی شهرداری مشهد خبر داد؛

آغاز فرایند بررسی و تدقیق اطلاعات نیروهای شرکتی و حجمی _اداری در کمیته های تخصصی ذیربط

رییس اداره تامین منابع انسانی شهرداری مشهد از آغاز فرایند بررسی و تدقیق اطلاعات نیروهای شرکتی و حجمی _اداری در کمیته های تخصصی ذیربط خبرداد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، صفیه موسوی با بیان این خبر اظهار کرد: فرایند بررسی و تدقیق اطلاعات نیروهای شرکتی و حجمی _اداری پس از ورود اطلاعات اولیه نیروهای مذکور در سامانه تبدیل وضعیت، از تاریخ 27 اردیبهشت ماه وارد مرحله بررسی اطلاعات توسط کمیته های تخصصی متشکل از معاون تخصصی، مدیر ارشد مجموعه، معاون مجموعه، مسئولین امور اداری و نمایندگان اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات و اداره کل حراست شده است.

وی افزود: همچنین مقرر شد، نتایج بررسی های صورت گرفته در کمیته های مذکور حداکثر تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه جهت بارگذاری در سامانه و بررسی و اخذ تائید نهایی به اداره کل منابع انسانی ارسال شود.