فرم مشاهده خبر
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴:۲۹ ۹۱۹
طبقه بندی: اخبار اصلی
چچ
2KLYutin2LIg2YHYsdin2YrZhtivINio2LHYsdiz2Yog2Ygg2KrYr9mC2YrZgiDYp9i32YTYp9i52KfYqiDZhtmK2LHZiNmH2KfZiiDYtNix2YPYqtmKINmIINit2KzZhdmKIF/Yp9iv2KfYsdmKINiv2LEg2YPZhdmK2KrZhyDZh9in2Yog2KrYrti12LXZiiDYsNmK2LHYqNi3

رییس اداره تامین منابع انسانی شهرداری مشهد خبر داد؛

آغاز فرایند بررسی و تدقیق اطلاعات نیروهای شرکتی و حجمی _اداری در کمیته های تخصصی ذیربط

رییس اداره تامین منابع انسانی شهرداری مشهد از آغاز فرایند بررسی و تدقیق اطلاعات نیروهای شرکتی و حجمی _اداری در کمیته های تخصصی ذیربط خبرداد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، صفیه موسوی با بیان این خبر اظهار کرد: فرایند بررسی و تدقیق اطلاعات نیروهای شرکتی و حجمی _اداری پس از ورود اطلاعات اولیه نیروهای مذکور در سامانه تبدیل وضعیت، از تاریخ 27 اردیبهشت ماه وارد مرحله بررسی اطلاعات توسط کمیته های تخصصی متشکل از معاون تخصصی، مدیر ارشد مجموعه، معاون مجموعه، مسئولین امور اداری و نمایندگان اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات و اداره کل حراست شده است.

وی افزود: همچنین مقرر شد، نتایج بررسی های صورت گرفته در کمیته های مذکور حداکثر تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه جهت بارگذاری در سامانه و بررسی و اخذ تائید نهایی به اداره کل منابع انسانی ارسال شود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.5914359092712
Qt: 3.3111793994904