یکشنبه, ۰۱ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۵۱ ۱۵۶
طبقه بندی: طرح ها و پروژه ها
چچ
2LfYsditINi02YfYsdiv2KfYsdmKINin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrZgw==

طرح شهرداری الکترونیک

"طرح شهرداری الکترونیک" در مناطق شهرداری از اولویتهای اصلی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی قرار گرفت

افزایش سالانه جمعیت های شهری، گسترش فضای شهرنشینی و به تبع آن افزایش نیازهای شهروندان در طی سالهای اخیر باعث افزایش اندازه سازمانها برای پاسخگویی به نیازها و درخواستهای شهروندان گردیده است. برای حل این چالش، اساسی ترین و بهبود یافته ترین راه کار در دنیا شناسایی و طراحی گردش کارهای خدماتی و الکترونیکی سازی آن هاست.

بدین منظور شهرداریها با الکترونیکی سازی خدمات اختصاصی خود به شهروندان میتوانند بخش عمده ای از فعالیت های خود را بدون هزینه های اضافی و حجیم تر کردن سازمان خود به انجام رسانند. با توجه به رویکردهای جدید در شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و همچنین در جهت تحقق شهر هوشمند و شهروند محور، "طرح شهرداری الکترونیک" در مناطق شهرداری از اولویتهای اصلی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی قرار گرفت و با توجه به رشد فرهنگی و سطح سواد شهروندان و گسترده شدن استفاده از اینترنت، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی تمام عناوین و فرآیندهای خدمات مناطق به شهروندان را طراحی و مکانیزه سازی کرده است.

بدین ترتیب شهروندان میتوانند بدون مراجعه به شهرداری منطقه، خدمات مورد نیاز را از طریق بستر اینترنت دریافت نمایند و عوایدی همچون کاهش ترافیک شهری، کاهش هزینه ها و جلوگیری از معطلی در مناطق را به ارمغان آورند

اهداف طرح:

کاهش مراجعات حضوری مردم به مناطق
ارتقاء رضایتمندی شهروندان از دریافت خدمات شهرداری
ایجاد شفافیت و عدالت اجتماعی در استفاده از خدمات شهرداری
حذف پروندههای کاغذی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی
دسترسی ۲۴ساعته شهروندان به خدمات شهرداری

در مجموع تعداد 54 خدمت مربوط به مناطق شهرداری در قالب پنج سرفصل شامل: خدمات شهری و فضای
سبز، عمران و شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی و ارتباط مردمی احصا گردید و بستر پاسخگویی کلیه خدمات بر اساس 3 گروه درگاه شهرداری الکترونیک یا سامانه های تخصصی، پاسخگویی مرکز 137، سیستم نوبت دهی حضوری طراحی گردید

انتخاب منطقه 12به عنوان الگوی اولیه طرح

به منظور شناسایی خطاهای احتمالی طرح شهرداری الکترونیک؛ منطقه 12 با توجه به شرایط ویژه از جمله جدیدالتأسیس بودن، وسعت بالای منطقه، داشتن ناحیه منفصل ، اصول و ضوابط شهرسازی، پایین بودن میانگین سنی شهروندان و غیره به عنوان الگوی اولیه طرح انتخاب گردید و برای اولین بار طرح مذکور در این منطقه اجرایی گردید، تا پس از شناسایی خطاهای سیستمی و همچنین فرآیندی و رفع موانع و مشکلات، این طرح در سایر مناطق نیز پیاده سازی گردد

آدرس کوتاه شده: