جمعه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۰۱ ۱۴۷
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KfYudmE2KfZhSDYqtin2LHZitiuINmIINmF2YPYp9mGINio2LHar9iy2KfYsdmKINii2LLZhdmI2YYg2YXYrNmI2LIg2YLYsdin2LHYr9in2K8g2KfZhtis2KfZhSDZg9in2LHZhdi52YrZhg==

اعلام تاریخ و مکان برگزاری آزمون مجوز قرارداد انجام کارمعین

برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و حجمی اداری شهرداری مشهد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد سرپرست اداره کل منابع انسانی خبر داد: با توجه به پیگیری های دفتر نوسازی و تحول اداری برای برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و حجمی اداری، مقرر گردید کلیه فرآیندهای طراحی سوال، برگزاری آزمون، تصحیح اوراق و اعلام نتایج آزمون توسط دانشگاه فردوسی انجام پذیرد.
وی بیان داشت؛ همکارانی که اطلاعات آنها در سامانه تبدیل وضعیت تائید شده است، برای بارگذاری عکس پرسنلی به آدرس اعلامی از سوی دانشگاه فردوسی به نشانیcollege.um.ac.ir بخش مرتبط با آزمون تبدیل وضعیت سال 1400 شهرداری مشهد تا ساعت 23 روز جمعه مورخ 1400/03/14 اقدام نمایند.

شایان ذکر است تاریخ برگزاری آزمون روز پنجشنبه 1400/03/20 و محل برگزاری آزمون، دانشگاه فردوسی می باشد.

برای دریافت فایل منابع آزمون کلیک نمایید

آدرس کوتاه شده: