فرم مشاهده خبر
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۰:۴۵ ۱۱۶
طبقه بندی: اخبار اداره
چچ
2KfYsdin2KbZhyDar9iy2KfYsdi0INmF2KjYqtmG2Yog2KjYsSDYqNix2YbYp9mF2YfYjCDYqNmI2K/YrNmHINmIINin2LHYstmK2KfYqNmKINi52YXZhNmD2LHYryDYtNix2YPYqiDZh9inINmIINiz2KfYstmF2KfZhiDZh9in2Yog2KrYp9io2LnZhyDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

در جلسات شورای عالی سازمان ها مجامع سال 1400 ارائه شد؛

ارائه گزارش مبتنی بر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری مشهد

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از ارائه گزارش عملکرد نقشه استراتژی و شاخص های ارزیابی عملکرد هر حوزه مبتنی بر مدل BSC در جلسات شورای عالی سازمان ها (مجامع) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی با بیان این مطلب، اظهار کرد: پیرو ابلاغ نقشه های استراتژی توسط شهردار و تاکید بر تمرکز سامانه های پایش و رصد شاخص ها در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و همچنین توانمند ساختن مدیران برای تصمیم ‌سازی و تصمیم‌گیری، بستری تحت عنوان سامانه BI فراهم شده که داده های عملکردی از طریق این سامانه در دسترس است.

وی افزود: هدف از ارائه گزارش های عملکردی سازمان ها مبتنی بر سامانه مذکور، ارزیابی عملکرد بر پایه داده های ثبتی به روز شده در سامانه های عملیاتی و مقایسه عملکرد حوزه ها طی سال 1399 و بیان نقاط قوت و ضعف ذیل شاخص‌های عملکردی هر حوزه است.

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد گفت: گزارش های عملکردی کلیه حوزه های اجرایی بر اساس داده های ثبتی در سامانه BI به ادرس bi.mashhad.ir همواره دردسترس بوده؛ لذا امید است که حوزه های اجرایی تمامی تلاش خود را جهت بهبود بهره وری و ارتقاء کمی و کیفی عملکرد خود ذیل نقشه های استراتژی و شاخص های عملکردی به عمل آورند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.7192840576172
Qt: 2.1499588489532