دوشنبه, ۰۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۵۸ ۱۵۶
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KjZhtivINiv2KfZhCDYqtio2LXYsdmHMjAg2YLYp9mG2YjZhiDYqNmI2K/YrNmHIDE0MDAg2YPZhCDZg9i02YjYsSDYr9ix2K7YtdmI2LUg2KfZitir2KfYsdqv2LHYp9mGINmF2LnYstiy

بند دال تبصره20 قانون بودجه 1400 کل کشور درخصوص ایثارگران معزز

بند "د" تبصره20 قانون بودجه 1400 کل کشور درخصوص ایثارگران معزز

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، رحمانی مدیرکل منابع انسانی بیان کرد؛با عنایت به ابلاغ بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/11 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه کشور، طی بررسی های کارشناسی بعمل آمده مکاتبه ای به شماره 55/1400/62319 مورخ 1400/04/02 با اعضای محترم شورای اداری برای ارسال نقطه نظرات احتمالی و جمع بندی نهایی و متعاقباً ارسال به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور انجام شده است.

وی در همین راستا اعلام کرد؛ انجام به موقع و قانونی بخشنامه های ارسالی مخصوصاً درمورد جامعه ایثارگران گرامی دغدغه اصلی این مدیریت می باشد و به محض وصول اطلاعات جدیداز طریق سایت خدمت و سامانه اتوماسیون اداری اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت؛ لذا همکاران محترم درصورت وجود هرگونه سؤال به اموراداری محل خدمت خود به عنوان نمایندگان این اداره کل مراجعه نمایند و از تماس و یا مراجعه حضوری به اداره امورکارکنان مرکز، خودداری نمایند.

آدرس کوتاه شده: