یکشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۶ ۶۰
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2KfZiNmE2YrZhiDYr9mI2LHZhyDYotmF2YjYsti02Yog2KrYtNix2YrYrSDZgdix2KLZitmG2K8g2KrYudiv2YrZhCDYr9ixINiz2KfZhdin2YbZhyDZhdio2LXYpw==

اولین دوره آموزشی تشریح فرآیند تعدیل در سامانه مبصا

رگزاری اولین دوره آموزشی تشریح فرآیند الکترونیکی تعدیل در سامانه مبصا برای شرکت های شهرداری

در حال حاضر خرداد 1400 فرآیند الکترونیکی ثبت، رسیدگی و تأیید صورت وضعیت تعدیل با گردش کار برای پیمانکاران در سامانه مبصا بارگذاری شده و قابل گزارش گیری است

اولین دوره آموزشی تشریح فرآیند الکترونیکی تعدیل در سامانه مبصا برای همکاران مرتبط با موضوع تعدیل در شرکت های الیت، بهره بردار قطار شهری، احداث قطار شهری، هفت حوض، شهرآرا، نمایشگاه بین المللی در روز چهارشنبه 19 خرداد 1400 در محل سالن جلسات طبقه منفی دو زیرگذر پارک (شرکت الیت) برگزار شد که طی این جلسه اصول تعدیل و فرآیندالکترونیکی آن در سامانه مبصا برای حاضرین تشریح و ارایه شد.

سامانه مبصا به آدرس اینترنتی https://mabsa.mashhad.ir با هدف تسهیل در امور مالی پروژه ها و شهروند مداری ایجاد شده و کلیه قراردادهای عمرانی شهرداری در این سامانه تعریف شده که درصد قابل توجهی از این پیمان ها مشمول تعدیل هستند.

هم اکنون این سامانه داری 5961 نفر کاربرفعال و بیش از 50 هزار پیمان است

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5443253517151
Qt: 2.9061286449432