دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۲۹ ۴۱
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KfYrNix2KfZiiDZgdin2LIg2LPZiNmFINmB2LHYotmK2YbYryDYp9mG2LnZgtin2K8g2YLYsdin2LHYr9in2K8g2KfZhtis2KfZhSDZg9in2LHZhdi52YrZhg==

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی

اجرای فاز سوم فرآیند انعقاد قرارداد انجام کارمعین

با توجه به اعلام نتایج برگزاری آزمون و متعاقب آن اتمام مرحله فرآیند بررسی سوابق نیروهای شرکتی و حجمی اداری در کمیته های تخصصی معاونت ها، فرآیند اجرای بخشنامه انعقاد قرارداد انجام کارمعین از تاریخ 1400/04/14 وارد فاز سوم می گردد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در این مرحله و به منظور بررسی مجدد سوابق و کاهش خطاهای احتمالی در بررسی ها و جلوگیری از تضییع حقوق همکاران، کمیته اجرایی تبدیل وضعیت با حضور نمایندگان تام الاختیار معاونت ها، اداره کل حوزه شهردار، اداره کل حراست و اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات تشکیل خواهد شد.
شایان ذکر است پس از اتمام مرحله بررسی نهایی سوابق، طی یک هفته لیست افراد به همراه امتیازات مکتسبه به سازمان شهرداری‎ها و دهیاری های کشور اعلام خواهد شد تا پس از اخذ مجوز تبدیل وضعیت و طی مراحل گزینش، قراردادهای انجام کارمعین منعقد گردد

آدرس کوتاه شده: