چهارشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۴۵ ۳۶
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2LHYp9mHINin2YbYr9in2LLZiiDYs9in2YXYp9mG2Ycg2YHYp9i0INio2Kcg2YfYr9mBINin2YHYstin2YrYtCDZhti42KfYsdiqINmF2LHYr9mFINio2LEg2YHYudin2YTZitiqINmH2KfZiiDZhdiv2YrYsdmK2Kog2LTZh9ix2Yo=

راه اندازی سامانه فاش با هدف افزایش نظارت مردم بر فعالیت های مدیریت شهری

.

خبربان: اپ شهروندی وسیله ای برای پرداخت های الکترونیک

خراسان رضوی: هدف سامانه فاش افزایش نظارت مردم بر فعالیت های شهرداری است

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8043454488118
Qt: 1.8326795101166