پنجشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۲۳ ۳۹
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINmF2LnYp9mI2YYg2YHZhtin2YjYsdmKINmIINmG2YjYotmI2LHZiiDZiNiy2YrYsSDYp9ix2KrYqNin2LfYp9iqINin2LIg2YPYp9ix2K7Yp9mG2Ycg2YbZiNii2YjYsdmKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

بازدید معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از کارخانه نوآوری شهرداری مشهد

.

خبرگزاری ایمنا: آینده روشن در انتظار مشهد

خبربان: آینده روشن در انتظار مشهد

مشهد عمران: بهره‌برداری از کارخانه نوآوری مشهد در فروردین ۹۹

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8017333348592
Qt: 1.823832988739