پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۳۶ ۶۴
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2YbYtNiz2Kog2YfZheKAjNin2YbYr9mK2LTZiiDZhdiv2YrYsdin2YYg2LnYp9mF2YQg2YbZhdin2YrYtNqv2KfZh+KAjNmH2KfZiiDZg9i02YjYsSDZg9mHINio2Ycg2YXZitiy2KjYp9mG2Yog2YXYr9mK2LEg2LnYp9mF2YQg2YbZhdin2YrYtNqv2KfZhyDYqNmK2YbigIzYp9mE2YXZhNmE2Yog2YXYtNmH2K8=

نشست هم‌اندیشی مدیران عامل نمایشگاه‌های کشور که به میزبانی مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی مشهد

.

هفته نامه نخست ( سال هفدهم شماره 810 پنجشنبه 26 دیماه 1398): معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد: رونق اقتصادی نیازمند اعتماد مردم و مشارکت مردم است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.7209819157918
Qt: 3.2011547088623