یکشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۶ ۱۶۷
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KfYqtmF2KfZhSDZgdin2LIg2LPZiNmFINmB2LHYotmK2YbYryDYp9mG2LnZgtin2K8g2YLYsdin2LHYr9in2K8g2KfZhtis2KfZhSDZg9in2LHZhdi52YrZhg==

اتمام فاز سوم فرآیند انعقاد قرارداد انجام کارمعین

پیرو اطلاعیه قبلی و با توجه به اتمام مرحله بررسی سوابق نیروهای شرکتی و حجمی اداری در کمیته اجرایی تبدیل وضعیت که با حضور نماینده‌های تام الاختیار معاونت ها و ادارات کل حراست و بازرسی و نماینده استانداری خراسان رضوی طی جلسات متعدد برگزار شد، نتایج بررسی‌ها از طریق پیامک به متقاضیان ارسال گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ؛ لازم به ذکر است با توجه به تأکید دستگاه های نظارتی و کمیسیون راهبردی تبدیل وضعیت نیروی انسانی شهرداری مشهد، صرفاً سوابق فعالیت افراد در مشاغل اصلی و تخصصی ساختار مصوب شهرداری، مناطق و سازمان‌های تابعه مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است.
لذا به جهت رفع هر گونه خطای احتمالی در بررسی ها، همکارانی که به نتایج اعلام شده اعتراض دارند می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۸ تیرماه و صرفاً از طریق سامانه bazrasi.mashhad.ir نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است نتایج نهایی و نمرات پس از رسیدگی به اعتراضات اعلام خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: