دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۴۱ ۴۴۴
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2q/Ystin2LHYtCDYp9mC2K/Yp9mF2KfYqiDYp9mG2KzYp9mFINi02K/ZhyDYr9ixINiu2LXZiNi1INiq2KjYr9mK2YQg2YjYtti52YrYqiDZgtix2KfYsdiv2KfYr9mKINin2YrYq9in2LHar9ix2KfZhiDZhdi52LLYsiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تبدیل وضعیت قراردادی ایثارگران معزز شهرداری مشهد

اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد اطلاعیه ای در خصوص اقدامات لازم در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران را منتشر کرد


به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ، بدینوسیله به استحضار ایثارگران معزز خانواده بزرگ شهرداری مشهد مقدس می رساند؛ از ابتدای ابلاغ بخشنامه های مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات لازم توسط اداره کل منابع انسانی برنامه ریزی و اجرایی گردید.
در همین راستا و بر اساس بند "و" قانون برنامه پنجم توسعه تعداد 440 نفر از همکاران شناسایی شدند که از این تعداد تاکنون 293 نفر پس از تشکیل پرونده و بررسی شرایط شمولیت به هسته محترم گزینش معرفی گردیده اند.
در خصوص بند "د" تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز علیرغم ابهامات متعدد موجود در بخش نامه ، به جهت تسریع در تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی شاغل در پست‌های اداری برای تعداد 555 نفر که در بررسی ها نیروی اداری شناسایی گردیده اند، اقدامات مرتبط با اخذ استعلام از مراجع مذکور صورت پذیرفت.
همکاران دارای رابطه مستقیم قراردادی که بعد از تاریخ 96/01/01 به کار گیری شده اند و کماکان در شهرداری مشغول به فعالیت هستند نیز در صورتی که تاکنون مدارک ایثارگری خود را به این اداره کل تحویل نداده اند، می بایست با هماهنگی مسئول اداری محل خدمت خود و بصورت متمرکز نسبت به ارائه مستندات مربوطه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است برای انعقاد قرارداد رسمی با همکاران ایثارگر، تأییدیه ایثارگری از مراجع ذیربط و تأییدیه گزینش الزامی می باشد.

آدرس کوتاه شده: