سه شنبه, ۰۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۲۶ ۱۹۵
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2LHZiNmG2YXYp9mK2Yog2KfYsiDZg9iq2KfYqCDYr9ix2KLZhdiv2Yog2KjYsSDYp9mC2KrYtdin2K8g2YXZgtin2YjZhdiq2Yog2K/YsSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZh9inINin2LIg2YXYqNin2YbZiiDZhti42LHZiiDYqtinINin2YTar9mI2Yog2LnZhdmE2YrYp9iq2Yo=

با تلاش حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام شد؛

رونمایی از کتاب درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از تهیه و تدوین کتاب درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: کتاب حاضر با هدف مستند سازی تجارب شهرداری مشهد در زمینه پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری، تجزیه و تحلیل الگوی اقتصاد مقاومتی و افزایش شناخت و دانش سازمانی وارائه این الگو به سایر دستگاه ها و شهرداری ها تدوین شده است.

وی افزود: این کتاب در امتداد کتاب چراغ راه (گزارش اقدامات) منتشر شده در سال 95، سال 96 و کتاب سال 97 بوده است. در سنوات قبلی محتوای کتاب شامل پروژه های دارای ویژگی های اقتصاد مقاومتی بود ولی در رویکرد جدید کتاب حاضر، (برای سالهای 98 و 99 ) ابتدا چالش ها و آسیب های هر حوزه با کمک همکاران همان حوزه شناسایی شده و برای مدیریت مخاطرات اقدامات و پروژه هایی تعریف شده است.

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک رویکرد اثرگذار در سطح ملی و منطقه ای است، بیان کرد: ضرورت دارد که دولت های محلی (شهرداری ها) روش کلی را درک کنند و بر آن اساس روند حرکت خودشان را بازتعریف کنند. این کتاب جنبه های تئوری موضوع را بازشناسی کرده است. به صورت جداگانه نیز در یک فرآیند کار مشترک و جمعی موضوع در شهرداری مشهد (به عنوان نمونه موردی) پیاده سازی شده است. بخش دیگر کتاب، نمایش اقدامات و برنامه های عملی و پیاده سازی شده است.

بارانی خاطرنشان کرد: موضوع حاصل تلاش دو بال دانشگاهی و عملیاتی است. از جنبه علمی با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دانشگاه فردوسی و مولف کتاب جناب آقای دکتر سعید سید حسین زاده یزدی تلاش ها صورت گرفته است. از سوی دیگر دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد و همکاران حوزه های تخصصی در شهرداری مشهد که طی جلسات کارشناسی متعدد آسیب ها و تکانه های عمدتا اقتصادی شهرداری را رصد کرده و با کمک مجموعه دانشگاهی تحلیل واقدامات و پروژه ها را تعریف کردند.

وی در خصوص مخاطبین کتاب اضافه کرد: مخاطبین کتاب مزبور همکاران حوزه های شهرداری و در واقع تلاشگرانی که کتاب حاضر نموداری از اقدامات عملی ایشان است، همچنین مدیران شهری در سایر حوزه ها و همکاران سایر کلانشهرها و شهرها در کشور، محققین و دانشجویان و علاقه مندان به موضوع اقتصاد مقاومتی، دانشجویان و اعضای اندیشکده ها و پژوهشکده های اقتصادی در کشور است.

شایان ذکر است کتاب درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی در 6فصل و ۲۴۷ صفحه در نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۰ تهیه و تدوین شده است و نسخه الکترونیک آن به همراه فرم نظرسنجی در سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد به آدرس https://planning.mashhad.ir قابل دسترس است و کتاب حاضر عاری از ضعف و خطا نبوده و از همه علاقه مندان تقاضا می کنم برای بهتر شدن روند کار با تکمیل فرم نظرسنجی ما را از انتقاد و پیشنهاد خود بهره مند کنند.

آدرس کوتاه شده: