پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۵۹ ۹۹
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YPYp9ix2q/Yp9mHINii2YXZiNiy2LTZiiDYoti02YbYp9mK2Yog2KjYpyDZhti42KfZhcKg2KfYsdiy2YrYp9io2Yog2LnZhdmE2YPYsdivwqDYs9in2LLZhdin2YbZisKg2K/YscKg2LTZh9ix2K/Yp9ix2YrCoNmF2LTZh9iv

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نظام ارزیابی عملکرد سازمانی در شهرداری مشهد

کارگاه آموزشی آشنایی با نظام ارزیابی عملکرد سازمانی در شهرداری مشهد به مدت شش ساعت به صورت آنلاین برای کلیه روسا و کارشناسان حوزه برنامه ریزی طی هفته دوم شهریور ماه جاری(1400) به مدت شش ساعت و توسط گروه ارزیابی عملکرد حوزه معاونت برنامه ریزی برگزار شد

هوش کسب وکار BI مجموعه توانایی ها، تکنولوژی ها، ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب و کار کمک می نماید.

در حقیقت سامانه BI تلفیقی از تکنیک ها و ابزارها و محاسباتی است در راستای تبدیل اطلاعات و داده های ثبتی به اطلاعات معنادار و مفید برای تجزیه و تحلیل اهداف سازمان متناسب با شاخص ها و استراتژی های مشخص می باشد.

مهمترین مباحث و موضوعات مطرح شده در این کارگاه آموزشی:

 • هوش کسب و کارBI
 • سامانه هوش کسب و کارBI
 • ویژگی های سامانه هوش کسب و کار
 • اهداف استفاده از سامانه هوش کسب وکار
 • آموزش بخش های مختلف سامانه هوش کسب وکار
 • فرآیند درخواست دسترسی به سامانه BI
 • تشریح مدل ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری مشهد
 • تشریح نقشه ها در قالب مدل BSC:، نحوه پیاده سازی مدل در سامانه BI
 • معرفی کتاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی
 • تعریف انواع شاخص ها و معرفی شناسنامه خاص
 • تشریح انواع داده(ثبتی، غیرثبتی)
 • ثبتی سازی متغیرها در سامانه BI
 • ثبتی سازی و اصلاح شاخص ها، برنامه های آتی و اخذ نظرات و پیشنهادات

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0061206817627
Qt: 0.65619897842407